#Encoder les paiements entrants #Gestion financière

Wanneer een betaling binnenkomt op de lopende rekening of de reserverekening van uw mede-eigendom, moet deze op het platform worden ingevoerd en toegewezen aan een mede-eigenaar (provisies of oproepen tot storting) of aan een leverancier (creditnota).

Ga daarvoor naar het tabblad Boekhouding en vervolgens naar het sub-tabblad Rekeningen en Betaalrekening of Reserverekening, afhankelijk van de rekening waarop de inkomende betaling betrekking heeft.

Klik dan rechtsboven in uw scherm op Inkomende betaling.

Vul in het vak dat nu verschijnt de gegevens over de ontvangen betaling in:

  • Naam: Selecteer de naam van de eigenaar of leverancier die de betaling heeft geïnitieerd
  • IBAN: Het IBAN wordt normaal gesproken automatisch ingevuld als de informatie vooraf correct is ingevoerd. Zo niet, vul dit veld dan handmatig in.
  • Bedrag: Bedrag van de inkomende betaling
  • Documentdatum : Datum van de inkomende betaling
  • Mededeling / gestructureerde referentie: Mededeling verzonden met de betaling

Zodra u deze informatie hebt ingevuld, klikt u op Aanmaken.

Dat is het, de inkomende betaling is ingevoerd.

 

Demandez votre offre gratuite !

  1. Un expert prend contact avec vous dans la journée (entre 9h et 18h)
  2. Il vous présente notre solution, en fonction de vos besoins
  3. Il vous remet une offre personnalisée