fbpx
#Financieel beheer

Verzoek tot provisie

Klik in het scherm “Boekhouding > Eigenaren > Provisies” op de knop “Een provisie aanvragen”.

Vul de informatie in zoals uitgelegd in het artikel over het aanvragen van provisies.

In de volgende stap kunt u een titel en een bericht voor uw mede-eigenaars invoeren. Deze titel en dit bericht worden weergegeven op het gegenereerde PDF-document en worden ook gebruikt bij de verzending van het document per e-mail.

Als een van uw mede-eigenaars de documenten in het Nederlands of Engels wenst te ontvangen, zal het systeem u vragen een titel en een bericht in de gewenste talen in te voeren.

Vermeld tot slot de betalingstermijn (530 dagen, 15 dagen of onmiddellijk).

Het volgende scherm toont u alle geadresseerden, het door elk van hen gekozen communicatiekanaal en het e-mailadres waarnaar de e-mail zal worden verzonden.

Voor de mede-eigenaars die een brief wensen te ontvangen (aangetekend of niet) heeft u de mogelijkheid om het document te downloaden en vervolgens af te drukken en te verzenden.

Alle mede-eigenaren waarvoor een e-mailadres is opgegeven, ontvangen ook het gegenereerde pdf-document per e-mail zodra u op “verzenden” klikt.

Zodra de documenten zijn verzonden, vindt u ze in de rubriek “communicatie“.

Verhoging van het werkkapitaal of de reservefondsen

Hetzelfde principe geldt voor verhogingen van het werkkapitaal of de reservefondsen.

Klik in het scherm “Boekhouding > Eigenaren > Reservefonds (of Werkkapitaalfonds)” op de knop “Kapitaalverhoging / -vermindering“.

Vul de informatie in zoals uitgelegd in het artikel over verzoeken tot provisies.

De volgende stappen zijn vergelijkbaar met het verzoek tot provisies (zie hierboven). U voert eerst een titel en een bericht in, kiest de betalingstermijn en uploadt ten slotte de PDF-documenten die per post moeten worden verzonden, voordat u overgaat tot het verzenden van de e-mails.

Let op: een kapitaalvermindering levert geen documenten op. De mede-eigenaars hoeven in dit geval immers niets te ondernemen. De daling zal een impact hebben op hun individuele afrekening bij afsluiting van het boekjaar.

Betalingsherinneringen

Hetzelfde principe geldt voor betalingsherinneringen.

Klik in het scherm “Boekhouding > Eigenaren > Overzicht” op de knop “gegroepeerde herinnering” om een herinnering te sturen naar alle mede-eigenaars die een bedrag aan de mede-eigendom verschuldigd zijn of op de knop “aanmaning” om een herinnering te sturen naar een specifieke eigenaar.

De volgende stappen zijn vergelijkbaar met het verzoek tot provisies en de kapitaalsverhoging (zie hierboven). U voert eerst een titel en een bericht in, kiest de betalingstermijn en uploadt ten slotte de PDF-documenten die per post moeten worden verstuurd voordat u de e-mails verzendt.