fbpx
#Algemene vergaderingen #Werking en organisatie van de algemene vergaderingen

De buitengewone algemene vergaderingen zijn alle algemene vergaderingen die geen gewone algemene vergadering zijn. In tegenstelling tot AV’s zijn BAV’s niet verplicht.

Een BAV wordt gehouden wanneer er dringende beslissingen moeten worden genomen, en deze niet kunnen wachten tot de volgende AV.

shutterstock_1939748284-1

Het initiatief tot het organiseren van een BAV kan uitgaan van de syndicus of van de mede-eigenaars.

Als de syndicus het nodig acht een BAV te organiseren, stelt hij de agenda op en stuurt hij de uitnodigingen naar de mede-eigenaars, minstens 15 dagen voor de vergadering wordt gehouden. Indien een beslissing echter dermate dringend is dat het onmogelijk is 15 dagen te wachten, kan de syndicus van deze regel afwijken en deze termijn tussen het verzenden van de uitnodigingen en het houden van de BAV niet naleven.

De uitnodigingen moeten de agenda, de plaats, de datum en het tijdstip van de BAV bevatten, alsmede de wijze waarop de nodige documenten kunnen worden geraadpleegd.

Indien een mede-eigenaar wenst dat een BAV wordt georganiseerd, moet hij zich schriftelijk tot zijn syndicus wenden, met vermelding van de verschillende punten die moeten worden besproken. Het is dan aan de syndicus om de organisatie van de BAV op zich te nemen.

U wilt een BAV organiseren en hebt contact opgenomen met uw syndicus, maar hij/zij antwoordt niet? U vindt op deze pagina de te volgen procedure.