fbpx
#Algemene vergaderingen #Werking en organisatie van de algemene vergaderingen

De gewone algemene vergaderingen zijn verplicht en vinden eenmaal per jaar plaats, in de veertiendaagse periode die in het reglement van mede-eigendom is vastgelegd.

Het is de syndicus die verantwoordelijk is voor de organisatie van de gewone algemene vergaderingen. Hij stelt de agenda op en verstuurt de uitnodigingen, ten minste 15 dagen vóór de datum van de algemene vergadering. De uitnodigingen moeten de agenda, de plaats, de datum en het tijdstip van de algemene vergadering bevatten, alsmede de wijze waarop de nodige stukken kunnen worden geraadpleegd.

Indien een mede-eigenaar een punt op de agenda wenst te plaatsen, moet deze zijn verzoek schriftelijk richten aan de syndicus, ten minste 3 weken voor de eerste dag van de veertiendaagse periode die in het reglement van mede-eigendom is voorzien voor het houden van de algemene vergadering.

7