syndicyourself.be
#Algemene vergaderingen #Werking en organisatie van de algemene vergaderingen

De uitnodigingen voor een algemene vergadering moeten bepaalde informatie bevatten:

1. De agenda

2. De plaats van de AV

3. De datum en het tijdstip van de AV

4. Hoe men de verschillende documenten kan raadplegen die ter beschikking staan van de mede-eigenaars?

shutterstock_1758482075

Bovendien moeten deze uitnodigingen ten minste 15 dagen vóór de algemene vergadering aan alle mede-eigenaars worden toegezonden. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor buitengewone algemene vergaderingen wanneer de aangelegenheden zo dringend zijn dat de termijn van 15 dagen niet kan worden gerespecteerd.

⚠️ Standaard moeten de uitnodigingen per aangetekend schrijven worden verzonden. De syndicus kan de uitnodigingen evenwel per gewone post of per e-mail verzenden indien de mede-eigenaars er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd om de uitnodigingen niet per aangetekend schrijven te ontvangen.