fbpx
#Financieel beheer #Reservekapitaal

Werd er in de Algemene Vergadering gestemd over een verhoging van het reservefonds? Hebben werkzaamheden een vermindering van het reservefonds veroorzaakt? Hoe moet u dit nu op het platform ingeven om uw boekhouding up-to-date te houden!

Om een verhoging of vermindering van het reservefonds op het platform in te voeren, gaat u naar het tabblad Boekhouding en vervolgens naar het subtabblad Reservefonds.

Klik op de knop verhoging/vermindering rechtsboven op het scherm.

Geef in het vak dat verschijnt de informatie als volgt aan:

 • Bedrag: Vul het bedrag van de verhoging of vermindering in.
 • Verhoging/vermindering: Met dit uitklapmenu kunt u aangeven of het om een verhoging of een vermindering van het reservefonds gaat.
 • Datum: In geval van een verhoging van het reservefonds komt de datum overeen met de datum waarop de oproep tot storting aan de mede-eigenaars wordt toegezonden. In geval van vermindering van het reservefonds komt de datum overeen met de datum van de uitgave die de vermindering van het reservefonds veroorzaakt heeft.
 • Label: Het label is de naam die aan deze verhoging of vermindering wordt gegeven (voorbeeld: “Verhoging 2022” of “Vermindering – Dakwerkzaamheden”).
 • Verdeling: De verdeling is de manier waarop het aangegeven bedrag onder de mede-eigenaars wordt verdeeld.
  o Toewijzen volgens een verdeelsleutelIn het algemeen worden de oproepen tot storting verdeeld volgens de
  verdeelsleutel van de basisakte, wat inhoudt met inachtneming van de
  quota van alle in de basisakte opgenomen mede-eigenaars. Selecteer
  in dit geval de basisakte in het uitklapmenu.Het kan echter voorkomen dat de Algemene Vergadering over de
  verdeling van de oproepen tot storting stemt volgens een andere
  verdeelsleutel dan de basisakte. Selecteer in dit geval een reeds
  aangemaakte verdeelsleutel uit het uitklapmenu, of maak een
  nieuwe aan.

Ga naar deze pagina voor meer uitleg over de verdeelsleutels.

o Handmatig verdelen

Het gebeurt dat de Algemene Vergadering stemt over een verdeling
van de storting van fondsen zonder rekening te houden met
de quotiteiten van eenieder.

In dit geval selecteert u bij het invoeren van het verzoek om de
voorzieningen handmatige verdeling en verdeelt u het bedrag zoals
overeengekomen op de Algemene Vergadering (als een percentage
van het totale bedrag of per individueel bedrag).

Als het om een verhoging van het reservefonds gaat, vergeet dan niet
om een verzoek tot storting te genereren en die aan uw mede-
eigenaren te vragen!