fbpx
#Financieel beheer #Fondsenwerving

Op de laatste Algemene Vergadering werd besloten het reservefonds of werkkapitaal van de mede-eigendom te verhogen. De syndicus is dus verantwoordelijk om bij de mede-eigenaars het noodzakelijke bedrag voor deze verhoging via een oproep tot fondsen te innen. De eerste stap van dit verzoek tot het werven van fondsen is dit op het platform in te voeren.

Ga hiervoor naar het tabblad Boekhouding en het subtabblad Transacties. Klik vervolgens op de knop Provisie aanvragen.

Encoder_appel_de_fonds_1

Er verschijnt nu een vak dat als volgt moet worden ingevuld:

  • Label: Het label is de naam die wordt gegeven aan de oproep tot fondsen (bijvoorbeeld “verhoging reservefonds 2022”).
  • Bedrag: Het bedrag dat moet worden gemeld is het totale bedrag dat aan de mede-eigendom aangevraagd wordt.

Bijvoorbeeld: Bij de laatste AV werd besloten dat het reservefonds dit jaar met € 2,000 zou worden verhoogd. Voer in het veld bedrag € 2000 in. Deze €2,000 zal worden verdeeld over de mede-eigenaars, volgens de hieronder gekozen optie, in Verdeling.

  • Datum : deze stemt overeen met de datum waarop u het verzoek tot storting naar de mede-eigenaars verstuurd hebt.
  • Verdeling : De verdeling is de manier waarop het bedrag zal onderverdeeld worden onder de mede-eigenaars.

o Verdelen volgens een verdeelsleutel

In het algemeen worden de oproepen tot storting verdeeld volgens de verdeelsleutel van de basisakte, dat betekent dat er rekening gehouden wordt  met de quotiteiten van alle mede-eigenaren die in de basisakte zijn opgenomen. In dit geval selecteert u de basisakte in het meerkeuzemenu.

Soms stemt de Algemene Vergadering echter over de verdeling van het reservefonds volgens een andere verdeelsleutel. In dit geval selecteert u een verdeelsleutel of maakt u een nieuwe aan in het uitklapmenu.

Ga naar deze pagina voor meer uitleg over de verdeelsleutels.

o Handmatig verdelen

Het gebeurt dat de Algemene Vergadering een verdeling stemt waarin geen rekening wordt gehouden met de quotiteiten van elke mede-eigenaar.

In dat geval selecteert u bij het invoeren van de oproep tot storting de optie handmatig verdelen en verdeelt u het bedrag zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering (als percentage van het totale bedrag of per individueel bedrag).

Encoder_appel_de_fonds_2

Als u het verzoek tot storting eenmaal hebt ingevoerd, vergeet deze dan niet  naar uw mede-eigenaren te sturen, zodat zij de overschrijving kunnen kunnen uitvoeren!