fbpx
#Financieel beheer #Werkkapitaal

Er wordt tot een verhoging van het reservefonds overgegaan wanneer de mede-eigendom van oordeel is dat het huidige bedrag van het werkkapitaal niet volstaat om de lopende uitgaven te dekken.

✋ In dat geval beslist de Algemene Vergadering met absolute meerderheid (50% + 1) over het bedrag dat aan dit werkkapitaal moet worden toegevoegd.

 

Bijvoorbeeld: Het huidige werkkapitaal van mijn mede-eigendom bevat 3500€. Tijdens een discussie in de Algemene Vergadering zijn wij tot de conclusie gekomen dat een werkkapitaal van 4000 € comfortabeler zou zijn voor het  goed beheer van de mede-eigendom. Dus stemmen wij voor een verhoging van het werkkapitaal met 500 € (3500 € + 500 € = 4000 €).

 

Deze 500 € zullen worden verdeeld volgens het aandeel van elkeen van de mede-eigenaars en verzameld worden via een oproep tot storting die de syndicus naar de mede-eigenaars zal sturen.

Ces 500€ seront répartis selon les quotités de chacun et récoltés via un appel de fonds que le syndic fera parvenir aux copropriétaires.