fbpx
#Algemene vergaderingen #Werking en organisatie van de algemene vergaderingen

Reageert uw syndicus niet meer? Weigert hij een buitengewone algemene vergadering te organiseren? Volg de onderstaande procedure:

  1. Om uw syndicus te vragen een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen, moet u eerst en vooral 20% van de aandelen van de gemeenschappelijke delen verzamelen.
  2. Breng uw syndicus er per aangetekend schrijven op de hoogte dat u een buitengewone algemene vergadering wenst bijeen te roepen. Aangezien de ondertekenaars van deze brief 20% van de aandelen van de gemeenschappelijke delen moeten vertegenwoordigen, moet u niet vergeten het aantal vertegenwoordigde aandelen naast de naam van elke ondertekenaar te vermelden, evenals het totaal bereikte aantal.
  3. Vermeld in deze brief ook de agendapunten die u tijdens de algemene vergadering wenst te bespreken.
  4. Na ontvangst van het aangetekend schrijven heeft uw syndicus 30 dagen de tijd om u de uitnodigingen voor de buitengewone algemene vergadering toe te sturen.
    Indien hij de uitnodigingen niet binnen deze 30 dagen verzendt, hebben de ondertekenaars van de brief het recht om zelf de algemene vergadering te organiseren.
  5. In dat geval neemt een van de ondertekenaars van de brief de organisatie van de algemene vergadering op zich: hij/zij stelt de agenda op en verstuurt de uitnodigingen ten minste 15 dagen vóór de algemene vergadering. Vergeet niet een aantekend schrijven te sturen naar uw syndicus.

 

bg-offres