fbpx
#Financieel beheer #Reservekapitaal

Volgens de wet moet het reservefonds jaarlijks worden verhoogd met een bedrag van niet minder dan 5% van de totale gewone gemeenschappelijke lasten van het voorafgaand jaar.

De Algemene Vergadering, die over deze jaarlijkse verhoging stemt, kan ook besluiten de verhoging op te trekken tot meer dan 5% van de totale gewone gemeenschappelijke uitgaven van het voorgaande jaar.

✋ De verhoging moet in de Algemene Vergadering worden goedgekeurd met  een absolute meerderheid (50% + 1).

Bijvoorbeeld: Over 2 jaar moet het dak van de mede-eigendom worden vernieuwd. De bij wet bepaalde jaarlijkse verhoging (minimaal 5% van de totale gewone gemeenschappelijke lasten van het voorgaande jaar) zal echter niet voldoende zijn om de werkzaamheden te dekken.

Daarom wordt in de Algemene Vergadering besloten het reservefonds voor de komende twee jaar te verhogen met een groter bedrag dan wettelijk vereist.

Op die manier zal de mede-eigendom over het nodige bedrag beschikken om de werkzaamheden te betalen, zonder dat de mede-eigenaars tijdens de werkzaamheden een groot bedrag moeten betalen. In feite zal het benodigde geld over een periode van twee jaar in kleine regelmatige betalingen verzameld worden.