fbpx
#Afsluiten van het boekjaar #Individuele rapporten

Het individueel verslag is een verslag dat aan het einde van de boekhoudperiode wordt opgesteld. Aan de hand daarvan kan worden nagegaan of de mede-eigenaars de mede-eigendom nog geld verschuldigd zijn, of als ze te veel aan de mede-eigendom hebben betaald en een deel daarvan moeten terugkrijgen.

Om de afrekening van een mede-eigenaar te berekenen, wordt rekening gehouden met alle uitgaven van de mede-eigendom en de wijze waarop deze onder de mede-eigenaars zijn verdeeld. Dit geeft het exacte bedrag weer dat deze mede-eigenaar voor de lopende boekhoudperiode verschuldigd is.

Vervolgens wordt rekening gehouden met alle stortingen die deze mede-eigenaar heeft gedaan op de rekening van de mede-eigendom naar aanleiding van de opgevraagde provisies.

Door de twee verkregen bedragen met elkaar te vergelijken, weten wij of de mede-eigenaar de VME nog geld verschuldigd is, of dat diegene te veel heeft betaald en een deel moet terugkrijgen.

shutterstock_619468547-removebg-preview-1-1

Bijvoorbeeld : voor het laatste boekjaar heeft Nadine aan de flat 950 euro betaald. Volgens de verdeling van de uitgaven zou Nadine haar bijdrage 860 euro moeten zijn.

Het individuele verslag van Nadine zal dus vermelden dat de VME haar 90 euro (950 euro – 860 euro) moet terugbetalen voor dit boekjaar.