fbpx
#Algemene vergaderingen #Organisatie van een algemene vergadering met het platform

Het aanwezigheidsquorum is bereikt, de Algemene Vergadering kan beginnen!

Ga naar stap 4 Vergadering in uitvoering.

Hier vindt u alle punten die op de agenda zijn geplaatst. Alle door Syndic Yourself voorziene punten bevatten eveneens commentaar dat vooraf is ingevuld, om u door de vergadering te loodsen.

De punten die u aan de agenda hebt toegevoegd, bevatten de opmerkingen die u bij het opstellen van de agenda hebt geschreven.

Begin elke algemene vergadering met het punt één: de verkiezing van een voorzitter en een secretaris. Ter herinnering: de president is mede-eigenaar en kan geen syndicus zijn. De secretaris is gewoonlijk de syndicus, tenzij de AV anders beslist.

Door op elk punt te klikken, kunt u opmerkingen toevoegen (een samenvatting van de besprekingen en besluiten). Kruis bij het stemmen de vakjes tegenover elke mede-eigenaar aan: voor, tegen of onthouding*. Het platform berekent automatisch het resultaat van de stemming en deelt u mee of het voorstel is goedgekeurd of afgekeurd.

 

AG_votes

Wanneer alle punten zijn besproken, hebt u onderaan de pagina de mogelijkheid om opmerkingen toe te voegen over de algemene vergadering (optioneel).

Als alles compleet is, is uw vergadering afgelopen! U kunt naar stap 5 gaan om het verslag te versturen door op de knop Beëindig de vergadering te klikken, rechts onderaan de pagina.

*In geval van onthouding worden de aandelen van de mede-eigenaars die zich onthouden, niet meegeteld bij de berekening van de resultaten (voorbeeld: mede-eigendom van 4 kavels waarvan de mede-eigenaars John 350/1000, Paul 200/1000, Nadine 200/1000 en Mary 250/1000 zijn. Bij de stemming zijn Paul en Nadine voor, John stemt tegen en Mary onthoudt zich. De stemming zal dus worden aanvaard als de uitslag 400/750 is, aangezien de aandelen van Mary niet meetellen in de einduitslag).