#Financieel beheer #Inkomende betalingen invoeren

Wanneer een betaling binnenkomt op uw mede-eigendomsrekening, wordt deze automatisch geregistreerd in het platform. U hoeft deze betaling alleen maar toe te wijzen aan de juiste eigenaar of leverancier (in geval van een creditnota).

Ga daartoe naar het tabblad Boekhouding en vervolgens naar het sub-tabblad Rekeningen en Betaalrekening of Reserverekening, afhankelijk van de rekening waarop de inkomende betaling betrekking heeft.

U vindt er een regel gewijd aan de betaling die is binnengekomen op de rekening van uw mede-eigendom. Klik op de optie Toewijzen op deze regel.

In het vak dat nu verschijnt, hoeft u alleen maar deze betaling toe te wijzen (= toewijzen) aan de mede-eigenaar of leverancier die deze heeft geïnitieerd.

  • Toewijzen aan: Kies of deze betaling afkomstig is van een eigenaar, leverancier of het over een interne overschrijving gaat (bijvoorbeeld van uw reserverekening naar uw betaalrekening).
  • Kruis dan de eigenaar/leverancier/rekening aan waar de betaling vandaan komt.

Ter bevestiging klikt u rechtsonder in het scherm op Toewijzen.

.

Dat is het, alles is in orde!