fbpx
#Doorstroommeter #Financieel beheer

Het platform voorziet momenteel nog niet in de berekening van het individuele verbruik (per woonst). Maar nadat u, via meteropname, het aan elke mede-eigenaar verschuldigde bedrag hebt aangerekend, kunt u deze factuur in het platform invoeren.

Ga naar het tabblad Boekhouding, sub-tab Transacties. In de rubriek Leveranciers klikt u rechtsboven in uw scherm op Een uitgave/creditnota toevoegen.

Facture_encoder_1-1

Vul vervolgens in het vak dat nu verschijnt de nodige informatie in:

– Bedrag: Het totale bedrag van de factuur, inclusief BTW.

– Type document: Met het platform kunt u zowel facturen als creditnota’s invoeren. Selecteer Factuur zodat het aangegeven bedrag van het saldo van de lopende rekening wordt afgetrokken zodra de betaling van deze factuur is gevalideerd.

– Datum: Datum van de factuur

– Leverancier: Bedrijf/persoon/entiteit die de factuur uitreikt.

U kunt een bestaande leverancier selecteren of een nieuwe aanmaken. Indien u een nieuwe leverancier invoert, kunt u vervolgens naar het tabblad Mijn mede-eigendom > Leveranciers gaan om informatiefiche van de leverancier in te vullen.

– Kosten subcategorie: De kosten subcategorie stemt overeen met het type dienst/goederen dat wordt verkregen als gevolg van de betaling van de factuur.

Een groot aantal kosten subcategorieën is reeds op voorhand ingevoerd op het platform. U vindt ze door het uitklapmenu te openen.

– BTW: In dit veld het BTW-percentage invoeren laat u toe om, aan het einde van de boekhoudkundige periode, het detail van de prijzen in de afrekeningen van bepaalde mede-eigenaars te verkrijgen (nuttig voor commerciële oppervlakten, kantoren, enz.).

Opmerking: Het bedrag dat moet worden vermeld bij het invoeren van een factuur op het platform is altijd het bedrag inclusief btw.

– Gestructureerde mededeling: Dit veld is facultatief, maar biedt u de mogelijkheid om, indien gewenst, de gestructureerde mededeling van uw factuur over te nemen.

– Label: Het label is de naam die u geeft aan de factuur die u invoert (bijvoorbeeld “Elektriciteitsfactuur 1e kwartaal 2021”).

– Factuur of ontvangstbewijs bijvoegen: Hiermee kunt u het PDF-bestand van de factuur toevoegen. De mede-eigenaars krijgen toegang tot deze bestanden en hebben zo dus ook rechtstreeks toegang tot de details van alle facturen.

– Onderverdeling: Om het verschuldigde bedrag voor elk individueel verbruik toe te wijzen, selecteert u Handmatig verdelen. U kunt dan een bepaald percentage van de factuur of een specifiek bedrag rechtstreeks aan elke mede-eigenaar toewijzen. Als u ervoor kiest een specifiek bedrag op te geven, zorg er dan voor dat de som van deze bedragen gelijk is aan het totale bedrag van de rekening.

Zodra u het vakje hebt ingevuld, klikt u op Factuur opmaken.

Zodra u deze factuur heeft betaald, hoeft u alleen nog maar deze betaling te valideren.