syndicyourself.be
#Creditnota's #Financieel beheer

Om de creditnota in te voeren, gaat u naar het tabblad “afrekeningen” en vervolgens “leveranciers”.

Klik vervolgens op “creditnota toevoegen” rechts bovenaan de pagina.

creditnota in het platform invoeren

Voer in het geopende venster de volgende gegevens in:

 • Leverancier: Leverancier die de creditnota afgeeft
 • Datum: Datum van het document
 • Registratiedatum: De datum waarop de creditnota wordt geboekt. De datum en de boekingsdatum zijn gewoonlijk dezelfde, tenzij de creditnota in een ander boekjaar moet worden geboekt dan de documentdatum. Klik hier voor meer informatie.
 • Bedrag: Totaalbedrag van de creditnota. Het aangegeven bedrag moet positief zijn.
 • BTW: Toepasselijk BTW-stelsel.
 • Categorie: Categorie van kosten.
 • Titel: De naam die u aan deze creditnota geeft.
 • Mededeling / structurele referentie: Mededeling die op de creditnota voorkomt.
 • Document bijvoegen: U heeft de mogelijkheid om het digitale bestand van de kredietnota toe te voegen zodat uw mede-eigenaars er via het platform toegang toe kunnen krijgen.
 • Verdeelsleutel: Hoe het bedrag van de creditnota onder de mede-eigenaars zal worden verdeeld.
  • Verdeelsleutel: Wordt gebruikt om de hoeveelheid te verdelen volgens de quota. Zie meer informatie over distributiesleutels.
  • Manueel toewijzen: Gebruik dit om het bedrag te verdelen zonder rekening te houden met de aandelen (door aan te geven welk percentage of aandeel van het bedrag naar elke persoon gaat).Als alle informatie is ingevuld, klikt u op “volgende”.

creditnota toevoegen

Een venster wordt geopend en biedt u de mogelijkheid de creditnota te koppelen aan een openstaande factuur voor deze leverancier. Er zijn twee mogelijke scenario’s:

 • De creditnota wordt gebruikt om de factuur gedeeltelijk te “betalen”: u hebt de factuur nog niet betaald en u kunt het bedrag van de creditnota aftrekken van het factuurbedrag. Selecteer in dit geval de factuur waaraan deze creditnota is gekoppeld en klik vervolgens op “ok”.Wanneer u de factuur betaalt, brengt het platform het bedrag van de creditnota automatisch in mindering op het factuurbedrag.

  Bijvoorbeeld: De factuur is voor €250 en u hebt nog niet betaald. U ontvangt een creditnota van €50 voor deze factuur. Door uw creditnota aan de factuur te koppelen, hoeft u slechts één overschrijving van €200 (= €250 – €50) te doen, en uw leverancier hoeft u niets te betalen.

 • De creditnota komt na de betaling van de factuur: De creditnota betreft een factuur die u reeds volledig hebt betaald. U ontvangt dus een terugbetaling van de leverancier. In dit geval klikt u op “overslaan”, om deze creditnota niet aan een factuur te koppelen.Zodra de leverancier de terugbetaling heeft verricht, kunt u deze inkomende betaling gewoon toewijzen aan de desbetreffende creditnota.

  Bijvoorbeeld: U heeft een factuur van €250 reeds betaald en ontvangt een creditnota van €50 voor deze factuur. Uw leverancier zal dan € 50 moeten terugstorten op de rekening van uw flatgebouw.

  Dit geldt ook voor een factuur die u nog niet hebt betaald, maar die u volledig zult moeten betalen voordat u een terugbetaling van uw leverancier ontvangt.

creditnota toevoegen 2

Zie, uw creditnota is ingevoerd!