#Financieel beheer #Voorzieningen voor kosten

Om een provisieaanvraag aan te maken, gaat u naar het tabblad Boekhouding en het sub-tabblad Eigenaars. Klik daarna op Provisie aanvragen.

Er verschijnt nu een vakje dat als volgt moet worden ingevuld:

– Label: Het label is de naam die u aan het verzoek tot provisie geeft (bijvoorbeeld “Provisie voor kosten – 2e kwartaal 2022”).
– Bedrag: Het aan te geven bedrag is het totale bedrag dat aan de mede-eigendom wordt gevraagd.

Bijvoorbeeld: Tijdens de laatste Algemene Vergadering werd het bedrag van de provisie voor het komende jaar vastgesteld op 2000 €. Ook werd besloten dat deze provisie elk kwartaal door de syndicus zou worden opgeroepen. De syndicus moet dus elk kwartaal 500€ provisie ter beschikking stellen (2000€ / 4 kwartalen = 500€ per kwartaal).

Tijdens het invoeren vermeldt de syndicus 500€ in het veld Bedrag.

– Datum: Deze komt overeen met de datum waarop u deze provisieaanvraag aan de mede-eigenaars opmaakt.
– Verdelen via : De verdeling van de provisieaanvraag is de manier waarop het aangegeven bedrag tussen de mede-eigenaars zal worden verdeeld.
o Verdeelsleutel

In het algemeen worden de provisies verdeeld volgens de verdeelsleutel van de basisakte, wat wil zeggen dat er rekening gehouden wordt met de quota van alle in de basisakte opgenomen mede-eigenaars. Selecteer in dit geval basisakte in het uitklapmenu.

Het kan echter gebeuren dat de Algemene Vergadering stemt om het totale bedrag te verdelen volgens een andere verdeelsleutel dan de basisakte. Selecteer in dit geval een reeds aangemaakte verdeelsleutel in het uitklapmenu, of maak een nieuwe aan door te klikken op Nieuwe verdeelsleutel aanmaken (ook in het uitklapmenu).

Voor meer uitleg over de verdeelsleutels, zie hier.

o Handmatige verdeling

Indien de Algemene Vergadering stemt over een verdeling van het bedrag waarbij geen rekening wordt gehouden met de aandelen van eenieder, kies dan Handmatige verdeling en verdeel het bedrag zoals overeengekomen in de Algemene Vergadering (als een percentage van het totale bedrag of per individueel bedrag).

Om het verzoek tot provisie te valideren, klikt u op Aanmaken.

Zodra u het verzoek om provisie hebt ingevoerd, mag u niet vergeten deze naar uw mede-eigenaars te sturen zodat zij hun deel op de rekening van de mede-eigendom storten.