fbpx
#Verdeelsleutels

Een verdeelsleutel is een manier om de kosten van het condominium te verdelen en een deel aan elke condominiumeigenaar toe te wijzen.

De meest gebruikte verdeelsleutel verdeelt de kosten volgens de contingenten* die in de basisakte zijn vermeld. De verdeelsleutel van de basisakte wordt het meest gebruikt omdat hij alle quota van de mede-eigendom omvat. Door het bedrag van een factuur te verdelen volgens de verdeelsleutel van de basisakte betaalt elke mede-eigenaar een bedrag dat in verhouding staat tot de quota die aan zijn kavel(s) zijn toegekend.

Als het condominium bepaalde kosten anders wil verdelen dan in de basisakte, is het mogelijk om nieuwe verdeelsleutels te maken:

  • Sommige kosten betreffen niet alle mede-eigenaren. Er kan dan een verdeelsleutel worden opgesteld die bepaalde kavels uitsluit.
    Bijvoorbeeld: Er is een lift in mijn flatgebouw, maar de eigenaren op de begane grond hebben er geen behoefte aan. Daarom is in het condominiumreglement opgenomen dat de kosten van de lift niet ten laste komen van de eigenaren op de begane grond.

    Om de verdeling van de kosten te vergemakkelijken, creëert de syndicus een verdeelsleutel die de quota van alle mede-eigenaars omvat, behalve die op de begane grond. Door deze verdeelsleutel te selecteren bij het coderen van een factuur, worden de kosten alleen aangerekend aan de mede-eigenaars op de bovenste verdiepingen.

  • Sommige kosten worden anders verdeeld dan de aandelen van elke kavel.
    Bijvoorbeeld: In mijn mede-eigendom van 4 kavels bepaalt het reglement van mede-eigendom dat bepaalde gedefinieerde kosten in 4 gelijke delen worden verdeeld: elke mede-eigenaar draagt 25% bij. De syndicus maakt dan een verdeelsleutel waarmee hij het bedrag van deze facturen over 4 kan verdelen (in plaats van volgens het quotum van elk).

 

Image1-1

 

* Quota worden over het algemeen uitgedrukt in duizendsten of tienduizendsten. Ze worden berekend volgens de grootte van elke privé-kavel en vertegenwoordigen het aandeel in de gemeenschappelijke delen dat iedereen ondeelbaar bezit. De quota voor elke kavel zijn vastgelegd in de basisakte van mede-eigendom.