fbpx
#Verzekering - Schade - Gerechtelijke procedures

Ik ben het niet eens met een beslissing van AV, wat moet ik doen?

Om een rechtsvordering in te stellen en de ontvankelijkheid ervan te waarborgen, moet de benadeelde mede-eigenaar de vordering binnen de 4 maanden na de bekritiseerde AV instellen en een persoonlijk belang (benadeling) aantonen. Vervolgens kan hij de rechter verzoeken het op onrechtmatige, ongeoorloofde of frauduleuze wijze genomen besluit nietig te verklaren; hij kan de rechter eventueel verzoeken zich in de plaats te stellen van de AV en het vereiste besluit te nemen in geval van een blokkerende minderheid. In dit laatste geval zal de mede-eigenaar ook moeten aantonen dat de door de AV genomen beslissing zonder geldige reden is tegengehouden (of verhinderd).

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt