fbpx

Een mede-eigendom zonder syndicus: kan dat volgens de wet?

Belangrijk is te weten dat, naar Belgisch recht, een mede-eigendom zonder syndicus niet mag. Of u nu in een klein gebouw woont of in een enorm groot gebouw, volgens de wet moet er verplicht een syndicus zijn. Of u nu kiest voor een professionele of een vrijwillige syndicus, u moet weten dat ze dezelfde taken en verantwoordelijkheden hebben. De syndicus vertegenwoordigt immers te allen tijde de mede-eigendom, beheert het gebouw en ziet erop toe dat de op een algemene vergadering genomen beslissingen worden uitgevoerd en nageleefd. Bovendien moet u weten dat, zonder de syndicus, de inschrijving bij het Rijksregister niet mogelijk is.

Goed om weten

Indien er geen syndicus is die het gebouw beheert, moet er, comform de wet, tijdens een algemene vergadering een vrijwillige syndicus worden benoemd of moet er worden geopteerd voor een professionele syndicus.

Wat u moet weten over de vrijwillige syndicus

Als u en de andere bewoners van het gebouw vinden dat de kosten van de professionele syndicus te hoog liggen, moet u overwegen hem of haar te vervangen door een vrijwillige syndicus. Er zij op gewezen dat dit type syndicus door de algemene vergadering van mede-eigenaars moet worden verkozen en deze noodzakelijkerwijs een van de mede-eigenaars van het gebouw moet zijn.

In tegenstelling tot de professionele syndicus woont de vrijwillige syndicus zelf in het gebouw. Hij/zij is om die reden ook reactiver en volledig toegewijd aan zijn missie. Bovendien moet u weten dat de vrijwillige syndicus niet veel kosten maakt. De enige moeilijkheid waarmee hij/zij wordt geconfronteerd, is op te treden namens de mede-eigendom en niet namens zichzelf.

Wie kan vrijwillige syndicus worden?

Elk lid van de mede-eigendom kan verkozen worden als vrijwillige syndicus. Of u nu de gelukkige bewoner bent van een prachtige flat of u slechts een deel van de parking van het gebouw bezit, u, en zelfs uw echtgenoot of echtgenote, kan als vrijwillige syndicus worden aangesteld. Om uw verschillende taken uit te voeren, moet u een meerderheid van stemmen behalen op een algemene vergadering van mede-eigenaars. 

NB: De nieuwe wet schrijft voor dat het mandaat na één jaar eindigt maar kan worden verlengd, voor een totaal mandaat van 3 jaar.

Wat zijn zijn belangrijkste verantwoordelijkheden? 

De vrijwillige syndicus vertegenwoordigt in de eerste plaats de Vereniging van Mede-Eigenaars of de VME. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor het behoud, de zorg en het onderhoud van het gebouw gedurende de uitoefening van het mandaat. De taken variëren van administratieve tot financiële en zelfs technische aspecten.

Bovendien moet de vrijwillige syndicus, als een van zijn belangrijkste taken, elk jaar een algemene vergadering organiseren. Daartoe moet hij elke mede-eigenaar van het gebouw minstens 15 dagen voor de geplande datum van de algemene vergadering oproepen.

Kortom, een mede-eigendom mag in ieder geval niet zonder syndicus blijven. Als u niet wenst dat een professionele syndicus het beheer van uw gebouw op zich neemt, kies dan voor een vrijwillige syndicus. Deze vrijwillige syndicus heeft dezelfde verantwoordelijkheden als een professionele syndicus en is wettelijk erkend. Vooral omdat deze vorm van syndicus minder duur is.

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt