fbpx

Mede-eigendom zonder syndicus: onmogelijk in de ogen van de wet

Zoals hierboven vermeld, kan een mede-eigendom nooit functioneren zonder syndicus. Ongeacht de grootte van het gebouw moet er noodzakelijkerwijs een syndicus zijn, en op een legale manier. Over het algemeen beheert de syndicus het gebouw, vertegenwoordigt hij de mede-eigendom in haar verschillende relaties met leveranciers en andere derden, voert hij de tijdens de Algemene Vergadering genomen beslissingen uit en ziet hij toe op de naleving van het reglement van de mede-eigendom.

Bij zijn afwezigheid moet een Algemene Vergadering worden gehouden om een vrijwillige of professionele syndicus te benoemen. Temeer daar zonder de aanwezigheid van een syndicus, de inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onmogelijk is.

Professionele of vrijwillige syndicus: welke keuze voor uw mede-eigendom?

Het is waar dat de wet het bestaan van een syndicus binnen een mede-eigendom voorschrijft. Maar diezelfde wet zegt echter niets over de aard van deze laatste. De mede-eigenaars hebben dus de vrije keuze om beroep te doen op een professionele syndicus of om een vrijwillige syndicus onder de bewoners aan te stellen. Beide vormen van syndicus hebben hun voordelen. Syndic Yourself zet u de voornaamste punten even op een rijtje.

De professionele syndicus

De voordelen van een professionele syndicus zijn onder meer

  • Zijn wettelijk kader;
  • Zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de mede-eigendom;

Aan de andere kant moet u weten dat deze oplossing niet alleen voordelen heeft. De belangrijkste hinderpalen gelinkt aan een beroepssyndicus zijn eveneens talrijk, namelijk de betrekkelijk hoge honoraria, het gebrek aan reactievermogen en de transparantie van de beheerders, hinderpalen die ertoe kunnen leiden dat de mede-eigenaars geen duidelijk zicht hebben op het beheer van hun gebouw en dit allerlei spanningen veroorzaakt.

De vrijwillige syndicus

Als u denkt dat de kosten van een professionele syndicus te hoog zijn, moet u weten dat u steeds kunt kiezen voor een vrijwillige syndicus. Deze wordt gekozen door de Algemene Vergadering van mede-eigenaars en is de gebruikelijke situatie in kleine mede-eigendommen. In feite is een vrijwillige syndicus niemand anders dan een van de mede-eigenaars van het gebouw. Hij heeft dus zijn eigen beroepsleven en de tijd die hij/zij aan het beheer van de mede-eigendom besteedt is beperkt.

Aangezien de vrijwillige sundicus zelf in het gebouw woont is hij wel volledig geïnvesteerd in en betrokken bij zijn missie. In tegenstelling tot de professionele syndicus zal hij veel reactiever zijn en de bijzonderheden van het gebouw al perfect kennen. Afgezien van dit aspect zal de vrijwillige syndicus ook zeer weinig kosten maken in vergelijking met de professionele syndicus. De enige moeilijkheid die hij moet overwinnen is objectief te werk te gaan door in het algemeen belang van de mede-eigendom te handelen.

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt