fbpx
#Verzekering - Schade - Gerechtelijke procedures

Wie betaalt de proceskosten en juridische kosten tussen de mede-eigendom en een eigenaar?

De wet bepaalt voortaan hoe de syndicus de proces- en gerechtskosten moet verdelen:

Kosten van een door een mede-eigenaar aangespannen gerechtelijke procedure tegen de mede-eigendom:

  1. De gerechtelijke procedure wordt gewonnen door de mede-eigenaar: hij moet niet tussenkomen in de erelonen van de advocaat van de mede-eigendom, noch in de kosten die ten laste van de mede-eigendom door het vonnis worden opgelegd (kosten = dagvaardingskosten + deel van de erelonen van de advocaat).
  2. Indien de mede-eigenaar slechts gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, geldt hetzelfde als in punt 1.

Kosten van een door de mede-eigendom aangespannen gerechtelijke procedure tegen een mede-eigenaar

  1. De procedure wordt door de mede-eigendom verloren: de mede-eigenaar hoeft niet bij te dragen aan het honorarium van de advocaat van de mede-eigendom, noch aan de kosten die door het vonnis aan de mede-eigendom worden opgelegd.
  2. Als de mede-eigendom gelijk krijgt, ook al is het maar gedeeltelijk, moet de mede- eigenaar de advocaat en de kosten betalen.

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt