fbpx
#Verzekering - Schade - Gerechtelijke procedures

Wat te doen bij een schadegeval?

In geval van schade zal de syndicus als volgt handelen:

 • Zo snel mogelijk de oorzaak van de schade stoppen (bv. het lek verwijderen);
 • Bepalen of de schadeoorzaak van particuliere of gemeenschappelijke aard is;
 • De omvang van de schade en het schadebedrag “bij benadering” schatten;
 • De schade aan de verzekeringsmakelaar melden en het bewijs leveren van de verwijdering van de bron van de schade (bv. de rekening van de loodgieter);
 • De schattingen voor de herstelling van de gemeenschappelijke delen verzamelen en de betrokken mede-eigenaars om afschriften vragen van de schattingen die zij hebben laten opstellen voor de herstelling van hun privatieve delen (plafond, muren, parket, tegels, tapijt en onroerend goed door bestemming);
 • De schattingen en facturen naar de verzekeringsmakelaar sturen of ze aan de door de maatschappij aangestelde expert overhandigen;
 • Alle partijen op de hoogte brengen van de datum van het bezoek van de expert die de voorstellen tot schadeloosstelling zal vaststellen;
 • Indien nodig, het bezoek van de expert bijwonen, het proces-verbaal van de schadevergoeding met betrekking tot de gemeenschappelijke delen ondertekenen en samen met de betrokken mede-eigenaars de schadevergoeding voor de privatieve delen medeondertekenen;
 • De werkzaamheden voor het herstel van de beschadigde gemeenschappelijke delen laten uitvoeren;
 • De schadevergoeding innen en verdelen onder de betrokkenen; De franchise aanrekenen volgens de door de Algemene Vergadering vastgestelde regel. (indien een eigenaar verantwoordelijk is voor de schade, kan het eigen risico hem/haar worden aangerekend)
 • Het dossier, dat alle hierboven vermelde documenten bevat, afsluiten en ter beschikking stellen van de commissaris van de rekeningen.
  ?

Vraag een gratis offerte !

 1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
 2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
 3. Een aangepaste offerte volgt