fbpx

Wat is een vrijwillige syndicus?

De vrijwillige syndicus is een mede-eigenaar die op vrijwillige basis de verantwoordelijkheden en taken op zich neemt die inherent zijn aan het beheer van het gebouw. In tegenstelling tot de professionele syndicus is hij niet noodzakelijk een vastgoedexpert. Als zodanig is hij dus niet verplicht de regels van het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) na te leven.

De vrijwillige syndicus wordt op de algemene vergadering bij absolute meerderheid verkozen door de andere mede-eigenaars.

Wist u dit?

Hoewel de vrijwillige syndicus niet verplicht is de regels van het BIV na te leven, is hij of zij wel wettelijk verplicht zich in te schrijven bij de KBO (KruispuntBank van Ondernemingen) en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Wat zijn de taken van de vrijwillige syndicus?

In werkelijkheid heeft de vrijwillige syndicus dezelfde verantwoordelijkheden als een professionele syndicus. Zo staat hij in voor de goede administratieve en financiële werking van het gebouw, alsook voor het onderhoud en de veiligheid ervan. Zijn taken kunnen in verschillende categorieën worden onderverdeeld:

 1. Administratief beheer: algemene vergaderingen organiseren, afsluiten van diverse contracten en verzekeringen voor de mede-eigendom, versturen van de notulen van de algemene vergadering, enz.
 2. Boekhoudkundig en financieel beheer: opstellen van de jaarlijkse voorlopige begroting, beheer van de bankrekeningen van de mede-eigendom, enz.
 3. Onderhoud van de mede-eigendom: opstellen van aanbestedingen voor werkzaamheden, toezicht op de werven, enz.
 4. Vertegenwoordiging van de vereniging van mede-eigenaars tegenover
 5. Toezicht op de gemeenschappelijke delen: toepassing van het reglement van interne orde en van de geldende regels, toezicht op de naleving van de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften, enz.
 6. Relaties met de mede-eigenaars: oplossen van geschillen tussen mede-eigenaars, ontvangen van klachten, enz.

Goed om weten

De taken van de vrijwillige syndicus worden niet in een contract vastgelegd, maar het is goed om zijn taken te verduidelijken in een document of in de notulen van de algemene vergadering.

Waarom vrijwillige syndicus worden?

Vrijwillige syndicus zijn betekent rechtstreeks bijdragen tot de levenskwaliteit van de mede-eigendom. Het is een echt menselijk avontuur. Deze functie is ideaal voor wie houdt van proximiteit  en contact met de bewoners. Door vrijwillige syndicus te worden, kunt u bovendien waardevolle vaardigheden verwerven, met name op het gebied van eigendomsrecht, financieel beheer en projectbeheer.

Voor de mede-eigendom heeft dit beheersmodel verschillende voordelen.

 • Vermindering van de kosten voor de mede-eigendom: de honoraria van een professionele syndicus worden steeds hoger, waardoor veel mede-eigenaars kiezen voor een vrijwillige syndicus.
 • Dienstverlening op maat: de vrijwillige syndicus is lid van de mede-eigendom en kent dus perfect de specifieke behoeften van de mede-eigendom.
 • Beter participatief beheer: de betrokkenheid van de mede-eigenaars bij het leven van het gebouw is des te belangrijker wanneer ze een beroep doen op een vrijwillige syndicus.
 • Snelheid en reactiviteit: de vrijwillige syndicus reageert sneller, vooral omdat hij niet meerdere appartementsgebouwen moet beheren.


Tot besluit

De vrijwillige syndicus is een interessante oplossing voor mede-eigendommen die hun uitgaven willen beperken en tegelijk van een kwaliteitsservice willen genieten.

Om uw opdrachten te vergemakkelijken en eventuele technische lacunes op te vullen, kunt u een beroep doen op platformen voor vrijwillige syndici zoals Syndic Yourself. Op die manier geniet u van alle tools die nodig zijn voor een efficiënt beheer en geniet u de bijstand van deskundigen, met name op het gebied van het financieel en administratief beheer van de mede-eigendom.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u nog vragen hebt over onze diensten.

Vraag een gratis offerte !

 1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
 2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
 3. Een aangepaste offerte volgt