fbpx

De professionele syndicus

De professionele syndicus is een rechtspersoon die evengoed een erkende vastgoedmakelaar, een architect, een advocaat maar ook een boekhouder kan zijn. In de meeste gevallen doen mede-eigenaren een beroep op dit type syndicus wanneer het gebouw meer dan 5 kavels telt. In een dergelijk geval kan de professionele syndicus veel garanties bieden zoals een grondige juridische kennis in geval van een geschil en een verzekeringdekking voor mede-eigendom.

Er zij op gewezen dat het mandaat van de beroepssyndicus een looptijd heeft van 3 jaar, dat jaarlijks kan worden verlengd. Gedurende de looptijd van het contract kunnen de mede-eigenaren de samenwerking te allen tijde beëindigen indien zij niet tevreden zijn over de diensten van de syndicus. 

De kost van de syndicus is vaak het grootste nadeel bij dit model. Het zijn immers de mede-eigenaars die de beroepssyndicus betalen. Zijn bezoldiging wordt dus toegerekend aan de vaste lasten van de mede-eigendom. Bovendien moet u zich ervan bewust zijn dat, aangezien de professionele syndicus veel mede-eigendommen beheert, dit al eens kan leiden tot een slecht beheer van de mede-eigendom of nalatigheid van zijn kant.

De vrijwillige syndicus

De vrijwillige syndicus is vaak een persoon die door de algemene vergadering van mede-eigenaren wordt verkozen. Om deze opdracht uit te voeren, moet de vrijwillige syndicus een van de leden van de betrokken mede-eigendom zijn, en kan hij worden ondersteund door de Raad van de Mede-eigendom. Net als het mandaat van de professionele syndicus duurt het mandaat van de vrijwillige syndicus drie jaar, met de mogelijkheid het contract te verlengen. Zijn taken en verantwoordelijkheden zijn dezelfde als die van de professionele syndicus.

Het enige verschil is dat de vrijwillige syndicus geen vergoeding ontvangt omdat hij geacht wordt zijn diensten gratis te verlenen. Afhankelijk van zijn contract kunnen de mede-eigenaren hem echter een vergoeding toekennen.

Als u de financiële lasten van uw mede-eigendom aanzienlijk wilt verminderen, is de beste oplossing te kiezen voor een vrijwillige syndicus. Vooral omdat hij een van de leden van de mede-eigendom is, hij een grondige kennis heeft van het pand, waardoor hij het gebouw beter kan beheren. Het enige nadeel is dat, aangezien de vrijwillige syndicus geen beroepssyndicus is, de risico’s belangrijk kunnen zijn. Om deze risico’s te beperken, kunnen zij echter verschillende verzekeringen afsluiten, waaronder een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid.

Kortom, om uw mede-eigendom goed te beheren, hebt u in België de keuze tussen een professionele en een vrijwillige syndicus. Als u de financiële kosten van uw mede-eigendom wenst te beperken en indien u wil kunnen rekenen op een syndicus die sneller reageert, kunt u best kiezen voor een vrijwillige syndicus.

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt

Zie meer artikelen

Alles wat u moet weten over de vrijwillige syndicus
Wat is een vrijwillige curator?

Alles wat u moet weten over de vrijwillige syndicus

Elk gebouw dat onder het stelsel van mede-eigendom valt, moet een syndicus hebben. Deze is verantwoordelijk is voor het beheer van het appartementsgebouw.
Meer