fbpx

De rol van de vrijwillige syndicus in het kort...

De vrijwillige syndicus is een mede-eigenaar die besluit het beheer van het gebouw vrijwillig op zich te nemen. In werkelijkheid voert hij dezelfde taken uit als een professionele syndicus.

Net als deze laatste is hij de eerste vertegenwoordiger van de vereniging van mede-eigenaars. Als dusdanig staat hij dagelijks in voor de integriteit en de goede werking van het appartementsgebouw. Daartoe is hij met name verantwoordelijk voor :

 • het administratief beheer van de mede-eigendom: bijeenroepen van de algemene vergaderingen, opstellen van de verslagen en notulen (P-V), updaten van de statuten, enz.
 • het financieel beheer van de mede-eigendom: inning van de lopende kosten, controle van de bankrekeningen, opstellen van de voorlopige begroting, enz.
 • het technisch beheer van de mede-eigendom: onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten, beheer van de dienstverleners, enz.

Bovendien moet de vrijwillige syndicus erop toezien dat de beslissingen van de algemene vergadering van mede-eigenaars worden uitgevoerd. Hij is ook belast met de inning van de lasten van de mede-eigendom bij de mede-eigenaars.

Daarnaast is hij in het kader van zijn taken belast met het beheer van conflicten tussen mede-eigenaars of met derden.

De technische taken van een vrijwillige syndicus: waaruit bestaan ze?

De technische taken van de vrijwillige syndicus zijn essentieel voor het goede verloop van de mede-eigendom. Ze bestaan uit verschillende opdrachten.

Onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten

De vrijwillige syndicus is verantwoordelijk voor het behoud, het onderhoud en de netheid van de gemeenschappelijke ruimten. Hij zorgt ervoor dat deze in goede staat verkeren om de veiligheid van de mede-eigenaars en bewoners te garanderen. Hij is onder andere belast met de regelmatige controle van :

 • de liften,
 • de trappen,
 • de centrale verwarming,

enz.

Bovendien neemt de syndicus de nodige maatregelen om geconstateerde schade te herstellen of legt het de Algemene Vergadering voor wanneer renovaties nodig zijn.

Beheer van dienstverleners en personeel

De vrijwillige syndicus is ook verantwoordelijk voor het vinden van dienstverleners en leveranciers die mogelijks in het gebouw kunnen werken, met name voor het uitvoeren van werkzaamheden en selecteert ze onder meer op basis van hun kwaliteit. Hij is ook verantwoordelijk voor :

 • het onderhandelen van de contracten,
 • het toezicht op de uitvoering van de werken.

Bovendien moet deze syndicus zorgen voor een goed beheer van het personeel van het gebouw, of het nu gaat om conciërges of onderhoudspersoneel, enz. Hij is dus verantwoordelijk voor hun loonbeheer.


Het beheer van de schadegevallen

De vrijwillige syndicus zorgt er ook voor dat eventuele schade (brand, waterschade, enz.) snel en efficiënt wordt afgehandeld om de gevolgen ervan voor de mede-eigendom te beperken.

Hij is met name verantwoordelijk om :

 • de verzekeringsmaatschappijen te contacteren,
 • de beschermende maatregelen te nemen
 • te assisteren bij expertises,

enz.

Tot besluit

Net als de professionele syndicus is de vrijwillige syndicus belast met verschillende missies. En om dit type syndicus in zijn verschillende taken te helpen, biedt Syndic Yourself bijstand aan van A tot Z.

Technisch, administratief, juridisch en financieel beheer… Syndic Yourself is er om u te helpen bij het vrijwillig beheer van uw mede-eigendom. Aarzel dus niet om ons te contacteren voor meer informatie.

Vraag een gratis offerte !

 1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
 2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
 3. Een aangepaste offerte volgt