fbpx

Wat moet een vrijwillige syndicus doen om de mede-eigendom te onderhouden?

Als beheerder van de mede-eigendom is de vrijwillige syndicus verantwoordelijk voor het onderhoud van de verschillende gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw. Dit houdt een hele reeks taken in, zoals het controleren van de netheid van de lokalen, het toezicht op de gemeenschappelijke voorzieningen en uitrusting, het toezicht op renovatiewerken, enz.

De lokalen schoonmaken

Trappen, gangen, liften, vloeren, tuinen… de vrijwillige syndicus moet ervoor zorgen dat de gemeenschappelijke ruimtes altijd netjes zijn.

Hierbij moet worden opgemerkt dat mede-eigendom over het algemeen een beroep doet op een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf of onderhoudspersoneel om deze ruimtes schoon te maken. De vrijwillige syndicus is daarom verantwoordelijk voor de regelmatige controle van het werk dat door deze professionals wordt uitgevoerd.

Controle en onderhoud van de gemeenschappelijke voorzieningen en uitrusting

Lampen vervangen, lekken herstellen, verwarmingssystemen afstellen… de vrijwillige syndicus is ook verantwoordelijk voor de controle en het onderhoud van de gemeenschappelijke voorzieningen van de mede-eigendom. Bij kleine gebreken of storingen moet hij de nodige maatregelen treffen.

Als er grote werkzaamheden nodig zijn, brengt de syndicus de andere mede-eigenaars op de hoogte, met name tijdens de algemene vergadering, zodat zij hun mening kunnen geven aangaande het project.

Opvolging van de renovatiewerken

De syndicus is verantwoordelijk voor het goede verloop van de renovatiewerken in de gemeenschappelijke delen van de mede-eigendom. Hij moet erop toezien dat de werkzaamheden het bestek alsook de termijnen respecteren.

Hij zorgt er ook voor dat de mede-eigenaars op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de werkzaamheden en van eventuele onvoorziene omstandigheden.

Goed om weten

De syndicus is over het algemeen verantwoordelijk om de bestekken en facturen naar de mede-eigenaars door te sturen. De kosten van de werken en het onderhoud worden verdeeld tussen de leden van de mede-eigendom, die hiertoe verplicht zijn door maandelijkse of driemaandelijkse kosten bij te dragen.

Periodiek onderhoud van de uitrusting van de mede-eigendom: de rol van de vrijwillige syndicus

Om veiligheidsredenen moeten een aantal uitrustingen van de mede-eigendom periodiek worden gecontroleerd en onderhouden. In het bijzonder vereist de wet

  • 2 maal per jaar de lift te onderhouden,
  • minstens om de 2 jaar de gemeenschappelijke verwarmingsketel te onderhouden,
  • en jaarlijks de brandbeveiligingsapparatuur te onderhouden.

De verantwoordelijkheid van de syndicus is er zich van te verzekeren dat dit onderhoud ook effectief wordt uitgevoerd. Het is gebruikelijk om onderhoudscontracten af te sluiten met professionals om dit onderhoud uit te voeren.

Tot slot

De onderhoudsverplichtingen van de vrijwillige syndicus zijn essentieel voor de goede functionering van een mede-eigendom. Wenst u ondersteuning in uw rol als vrijwillige syndicus? Syndic Yourself biedt u gepersonaliseerde tools en diensten om u te helpen bij het uitvoeren van uw taken. Neem nu gerust contact met ons op voor meer informatie.

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt