fbpx

De voorwaarden voor de oprichting van een vrijwillige syndicus

Om de taken van een vrijwillige syndicus te kunnen uitoefenen, moet de syndicus deel uitmaken van de mede-eigenaars en een natuurlijke persoon zijn. Daarom moet hij eigenaar zijn van een deel van het gebouw.

Aangezien hij een van de mede-eigenaars is, kent hij de mede-eigendom en haar leden dus beter. Daarom is de vrijwillige syndicus een besluitvormer die rechtstreeks betrokken is bij de genomen besluiten en beschikkingen. Let wel, iemand die vruchtgebruiker of naakte eigenaar is kan niet als vrijwillig syndicus worden aangesteld.

Bovendien wordt de vrijwillige syndicus in kwestie, zoals de naam al aangeeft, niet betaald. Het beheerscontract kan echter een schadevergoedingsclausule bevatten. Deze overeenkomst moet worden bekrachtigd door de Algemene Vergadering van mede-eigenaars.

Om als vrijwillige syndicus te kunnen werken, moet het mandaat op de Algemene Vergadering worden bekrachtigd door een absolute meerderheid (50% + 1) van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars. De vrijwillige syndicus kan dus vanaf de oprichting van de mede-eigendom worden aangesteld volgens de regels van de mede-eigendom. Daartoe wordt hij opgeroepen zijn functie uit te oefenen gedurende een periode van drie jaar.

Kennis van de procedures voor de oprichting van een vrijwillige syndicus

De vrijwillige syndicus kan worden aangesteld bij de oprichting van de mede-eigendom, tijdens de levensduur ervan of na een herroeping. De benoeming van een vrijwillige syndicus moet, ongeacht de vorm, altijd worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van mede-eigenaars.

  • Indien de vrijwillige syndicus tijdens de periode van mede-eigendom wordt benoemd, moet zijn benoeming op de agenda van de Algemene Vergadering worden vermeld.
  • De mandaatovereenkomst moet ook bij deze agenda worden gevoegd. De taken en bevoegdheden van de vrijwillige syndicus moeten in deze overeenkomst worden vastgelegd.
  • Zodra de benoeming van kracht is, moet de vrijwillige syndicus de mede-eigendom bij de KBO laten registreren.

Goed om weten

De vrijwillige syndicus moet over een afzonderlijke bankrekening beschikken om verwarring met de persoonlijke middelen van de mede-eigenaar die als vrijwillige syndicus optreedt, te voorkomen.

Voor- en nadelen van de vrijwillige syndicus

De vrijwillige syndicus maakt dan wel een goed beheer van de mede-eigendom mogelijk tegen lagere kosten, toch zijn er ook nadelen.

Voordelen

Het eerste voordeel is hoofdzakelijk van economische aard. In tegenstelling tot een professionele syndicus is een vergoeding voor een vrijwillige syndicus niet verplicht, tenzij dit in het contract anders bepaald werd. De beheerskosten worden zo dus beperkt. De kosten van de diensten van een professionele syndicus vormen immers een niet te verwaarlozen kostenpost.

Aangezien de syndicus een van de leden van de mede-eigendom is, profiteert u bovendien van een transparant beheer. De vrijwillige syndicus heeft meer aandacht voor de beheersmethode, die de risico’s op verduistering en misbruik van middelen aanzienlijk beperkt. Gebleken is namelijk dat in een organisatie met een vrijwillige syndicus de mede-eigenaren kunnen rekenen op een regelmatige verslaggeving.

Goed om weten

In tegenNadelenstelling tot de professionele syndicus hoeft de vrijwillige syndicus niet over certificaten te beschikken om zijn opdracht uit te voeren. Hij kan specifieke software en toepassingen gebruiken om hem te begeleiden. Momenteel zijn er vele boekhoudkundige softwarepakketten beschikbaar om de vrijwillige syndicus te helpen.

Nadelen

Het grootste nadeel is over het algemeen het gebrek aan professionalisme van de vrijwillige syndicus, vooral als het de eerste keer is dat hij/zij deze opdracht uitvoert. Dit gezegd zijnde, aangezien hij/zij door een meerderheid wordt verkozen, komt het zelden voor dat een syndicus zijn taak niet serieus opvat.

Kortom, elke mede-eigenaar kan zich kandidaat stellen als vrijwillig syndicus, op voorwaarde dat hij door de Algemene Vergadering wordt verkozen. Daartoe moet hij de andere mede-eigenaars kunnen overtuigen.

Wenst u te genieten van een garantie op een eenvoudiger beheer van uw mede-eigendom?
Kies vandaag nog voor een vrijwillige syndicus, met de steun van de experts van Syndic Yourself.

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt