fbpx

Wat u moet weten over het mede-eigendom beheer

Het beheer van een mede-eigendom omvat alle activiteiten gelinkt aan het beheer van een gebouw of een groep gebouwen in mede-eigendom.

Dit beheer gebeurt binnen het wettelijk kader en wordt uitgevoerd door de syndicus, die verantwoordelijk is voor het beheer en de goede werking van het gebouw. Meer specifiek is de syndicus verantwoordelijk voor :

 • het (laten) naleven van de statuten en reglementen,
 • het uitvoeren van werken,
 • het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten,
 • het innen en verdelen van de lasten onder de mede-eigenaars,
 • enz.

Te noteren

De beheerder van een mede-eigendom, ook wel syndicus genoemd, kan een professional of een vrijwilliger zijn. In het eerste geval is hij/zij een expert in vastgoedbeheer. De vrijwillige syndicus daarentegen is een mede-eigenaar die ervoor kiest deze rol op vrijwillige basis te vervullen.

Beheer van een mede-eigendom: wat houdt het in?

Het gaat om het administratief, technisch en financieel beheer van de mede-eigendom door de syndicus.

Administratief beheer

Dit omwat onder meer volgende zaken:

 • het organiseren van algemene vergaderingen, met name door het opstellen en versturen van de uitnodigingen naar de mede-eigenaars,
 • het opstellen van de notulen van de algemene vergaderingen
 • het uitvoeren van de beslissingen en besluiten van de algemene vergaderingen,
 • het bijhouden van de mede-eigendomsdocumenten,
 • enz.

Financieel beheer

In het algemeen gaat het om het bijhouden van de boekhouding van de mede-eigendom. Meer specifiek is de syndicus verantwoordelijk voor:

 • de jaarlijkse voorlopige begroting van de mede-eigendom opstellen, waarover door de mede-eigenaars op de algemene vergadering gestemd wordt,
 • de lasten van de mede-eigenaars innen,
 • de begroting van de mede-eigendom beheren,
 • het financieel evenwicht van de mede-eigendom verzekeren,
 • de betalingen aan leveranciers en dienstverleners verichten,
 • enz.

Technisch beheer

Dit betreft het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten en de werkzaamheden laten uitvoeren waartoe de algemene vergaderingen hebben besloten. De syndicus moet ervoor zorgen dat de gemeenschappelijke ruimten goed onderhouden en veilig gehouden worden. Ze zijn ook verantwoordelijk :

 • om ervoor te zorgen dat de gemeenschappelijke ruimten in overeenstemming met het reglement van mede-eigendom worden gebruikt,
 • voor het uitvoeren van regelmatige controles en inspecties,
 • voor het ondertekenen van onderhoudscontracten,
 • enz.

Goed om te weten

Het beheer van de mede-eigendom omvat ook de coördinatie van de relaties tussen de mede-eigenaars en in het bijzonder het oplossen van eventuele geschillen. Het beheer van verzekeringscontracten is ook een belangrijk onderdeel van deze activiteit.

Beheer van een mede-eigendom: wat zijn de verplichtingen van de syndicus?

Naast hun administratieve, financiële en technische verantwoordelijkheden moeten de syndici van mede-eigendom ook voldoen aan andere wettelijke verplichtingen. Ze moeten bijvoorbeeld

 • een burgerlijk aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, aangezien de syndicus aansprakelijk is voor fouten en nalatigheden tijdens de uitoefening van zijn functie;
 • zich inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Merk echter op dat, in tegenstelling tot professionele syndici, vrijwillige syndici niet aan de regels hoeven te voldoen die zijn ingevoerd door het BeroepsInstituut van Vastgoedmakelaars.

Tot besluit

Het beheer van mede-eigendom omvat het beheer en de administratie van een appartementsgebouw. Dit kan variëren van juridische kwesties tot financieel en boekhoudkundig beheer.

Ben jij een vrijwillige syndicus? Laat Syndic Yourself, een expert in het beheer van mede-eigendom, je helpen met elk aspect van je missie.

Vraag een gratis offerte !

 1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
 2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
 3. Een aangepaste offerte volgt