fbpx

Wat is een vrijwillige syndicus?

Het is een uitsluitend vrijwillige mede-eigenaar (of zijn/haar echtgenote/echtgenoot) die zich ertoe verbindt de taken van de syndicus vrijwillig op zich te nemen. Van het financiële beheer van de mede-eigendom tot het houden van algemene vergaderingen, de vrijwillige syndicus voert alle taken uit die traditioneel aan de syndicus worden toevertrouwd. Hij neemt ook dezelfde verantwoordelijkheden als een professional op zich.

Dit type beheer biedt vele voordelen. Het maakt met name besparingen mogelijk op de lasten van de mede-eigendom, maar dat niet alleen. Het is ook een manier om te genieten van een grotere transparantie in het beheer van het gebouw. Om nog maar te zwijgen over het feit dat het een garantie is voor reactiviteit en betrokkenheid.

Benoeming van een vrijwillige syndicus: wat zijn de voorwaarden?

In werkelijkheid volstaat het om mede-eigenaar van het gebouw te zijn (of zijn/haar echtgenote/echtgenoot) om deze functie te kunnen uitoefenen. Het is dus essentieel om van rechtswege eigenaar te zijn van een of meer kavels in de mede-eigendom.

Uiteraard moeten in het kader van deze activiteit ook bepaalde wettelijke voorwaarden in acht worden genomen. Deze omvatten bijvoorbeeld:

  • de inschrijving bij de KruispuntBank van Ondernemingen ;
  • en de onderschrijving van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering die de aansprakelijkheid van de syndicus dekt in geval van een fout.

Goed om weten
In tegenstelling tot professionele syndici hoeven vrijwillige syndici de regels van het BIV (BeroepsInstituut voor Vastgoedmakelaars) niet na te leven.

Welke stappen moeten er worden genomen om een vrijwillige syndicus aan te stellen?

Dit type syndicus aanstellen gebeurt in meerdere (heel simpele) stappen.

Benoeming door de Algemene Vergadering

De benoeming van een vrijwillige syndicus kan alleen worden uitgesproken tijdens een gewone of buitengewone algemene vergadering. Zijn/haar benoeming wordt dus beslist door een absolute meerderheid van de mede-eigenaars (50% +1 stem).

Deze beslissing wordt met name genomen wanneer het mandaat van de huidige syndicus afloopt of kan ook worden genomen in geval van ontslag van de huidige syndicus.

De ondertekening van het contract

De taken en verplichtingen van de vrijwillige syndicus worden duidelijk omschreven in een contract. Dit wordt ondertekend door de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars. Het bepaalt ook :
Dit is het geval voor een professionele syndicus, maar gebeurt heel zelden voor een vrijwillige syndicus. In het algemeen wordt de opdracht van deze laatste in enkele zinnen omschreven in het punt van het proces-verbaal dat gaat over zijn benoeming

  • de datum van aantreden ;
  • de duur van het mandaat;
  • de eventuele vergoedingsvoorwaarden.

De wettelijke voorwaarden

Zoals vermeld, zijn er enkele wettelijke vereisten waaraan moet worden voldaan bij de benoeming van een vrijwillige syndicus. Deze omvatten onder andere de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en het afsluiten van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.

Tot besluit

De aanstelling van een vrijwillige syndicus is een eenvoudige en snelle procedure. Hebt u besloten om uw mede-eigendom zelf te beheren? Laat u dan bijstaan door Syndic Yourself bij de uitvoering van uw taken (technisch, juridisch, administratief en boekhoudkundig beheer).

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt