fbpx

Syndicus van mede-eigendom: verplicht volgens de wetgeving

Zoals hierboven vermeld moet een mede-eigendom altijd voorzien zijn van een syndicus van mede-eigendom. Ongeacht de omvang van het gebouw of de woning vereist de Belgische wet immers de aanstelling van een syndicus van mede-eigendom. In het algemeen moet de syndicus de mede-eigendom vertegenwoordigen in haar relaties met derden, de mede-eigendom beheren, de tijdens een algemene vergadering goedgekeurde besluiten uitvoeren en het huishoudelijk reglement van de mede-eigendom handhaven.

Als de syndicus afwezig is, moet tijdens een algemene vergadering een nieuwe syndicus worden benoemd. Is er dan geen syndicus aanwezig, dan overtreedt u de wet.

De juiste keuze maken tussen een professionele en een vrijwillige syndicus

De wet vereist inderdaad het bestaan van een syndicus van mede-eigendom. Maar er is geen verplichting om een professionele syndicus aan te stellen. In dit verband kunnen de mede-eigenaars kiezen tussen een professionele syndicus of een vrijwillige syndicus die dan wel uitsluitend onder de eigenaars (of hun echtgenoot/echtgenote) wordt gekozen. Elk van deze vormen heeft voor- en nadelen. Om de juiste keuze te maken, presenteert Syndic Yourself de aandachtspunten voor elke vorm.

Focus op de professionele syndicus

De taken van de professionele syndicus kunnen worden uitgevoerd door een door het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) erkende natuurlijke persoon of door een rechtspersoon (vertegenwoordigd door een BIV-beheerder), gespecialiseerd in het beheer van mede-eigendommen. In dit verband moet de professionele syndicus bepaalde regels in acht nemen, waaronder:

  • De aansluiting bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering via zijn jaarlijkse BIV-bijdrage;
  • Een beheerscontract opstellen dat tijdens een algemene vergadering aan de stemming van de mede-eigenaars wordt voorgelegd. Dit contract, dat toegankelijk is voor alle mede-eigenaars, maakt het mogelijk de aard, de duur, de prijs en de omvang van het mandaat van de syndicus vast te stellen.
  • De terugbetaling van de fondsen van de mede-eigendom verzekeren door middel van een voldoende financiële garantie in geval van faillissement.
  • Respect van de ethische regels als makelaar
  • Zijn/haar contactgegevens op het gebouw weergeven
  • De wet respecteren en handhaven

De belangrijkste voordelen van deze oplossing zijn vooral het juridische kader, het feit dat de mede-eigenaars vrijwel geen werklast hebben en de onafhankelijkheid van de syndicus ten opzichte van de mede-eigendom. De nadelen zijn daarentegen gelinkt aan de prijs van de vergoedingen, het gebrek aan reactievermogen van de syndicus en het gebrek aan transparantie.

Focus op het vrijwillige syndicus

Vindt u de kosten voor een beroepssyndicus te hoog? Geen paniek. U kunt kiezen voor een vrijwillige syndicus. De vrijwillige syndicus oefent zijn functie vaak uit in kleine mede-eigendommen en moet, net als de professionele syndicus, gekozen worden op een algemene vergadering van mede-eigenaars. In tegenstelling tot de professionele syndicus is deze laatste niemand minder dan één van de mede-eigenaars van het gebouw (of een echtgenoot/echtgenote). In deze context is hij of zij volledig betrokken bij zijn of haar missie en zal hij of zij veel meer reactievermogen en transparantie aan de dag leggen dan een professionele syndicus.

Bovendien moet worden opgemerkt dat de vrijwillige syndicus niet duur uitkomt. De enige zwakte van deze vorm van syndicus is het objectief handelen in het algemeen belang van de mede-eigenaars.

Kortom, de opdrachten en verantwoordelijkheden van de professionele en de vrijwillige syndicus zijn vergelijkbaar. In elk geval is de vrijwillige syndicus veel voordeliger, vooral wat betreft de kosten, het reactievermogen en de transparantie. En als u vrijwillige syndicus wilt worden, moet u weten dat u nu de mogelijkheid hebt om hulp te krijgen bij het beheer van de mede-eigendom dankzij speciaal daarvoor bestemde tools, zoals Syndic Yourself.

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt