fbpx

Begrijpen hoe het reglement van mede-eigendom wordt opgesteld

Het reglement van mede-eigendom wordt meestal opgesteld bij de oprichting van het appartementsgebouw. Het wordt opgemaakt door een notaris in een van de landstalen en moet verplicht worden vastgelegd in een notariële akte. Deze authentieke akte moet worden overgeschreven op het kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD).

In de meeste gevallen is een mede-eigenaar zelden betrokken bij het opstellen van dit document. Het wordt meestal opgesteld op initiatief van een projectontwikkelaar of een eigenaar die besluit zijn gebouw op te delen in meerdere kavels. En als het reglement eenmaal is opgesteld, kan het alleen onder een aantal voorwaarden worden gewijzigd.

Overgaan tot stemming om het reglement van mede-eigendom te wijzigen

Het reglement van mede-eigendom wijzigen kan alleen door een stemming op de algemene vergadering. Dit kan worden aangevraagd door een mede-eigenaar.

De meerderheidsregels kunnen verschillen naargelang de aard van de aan te brengen wijziging.

  • 2/3 meerderheid van stemmen: voor elke wijziging met betrekking tot het genot, het beheer of het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten.
  • Een 4/5 meerderheid van stemmen: voor elke wijziging met betrekking tot veranderingen in de verdeling of wijziging van het karakter van een kavel (omzetting in een commerciële vestiging, bijvoorbeeld).
  • Eenparigheid van stemmen: voor elke wijziging van de quota van mede-eigendom.

Wijziging van het reglement van mede-eigendom: notariële akte en verplichte inschrijving

Elke wijziging aan het reglement van mede-eigendom moet worden vastgelegd in een notariële akte en worden overgeschreven op het kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

Dit is nodig om de rechtszekerheid en geldigheid van de wijzigingen in het oorspronkelijke reglement te garanderen. De wijzigingen zullen o.a. aan derden kunnen worden tegengeworpen.

Tot besluit

Het reglement van mede-eigendom wijzigen is alleen mogelijk door een stemming op de algemene vergadering. Zodra de stemming heeft plaatsgevonden, moet een notariële akte worden opgemaakt en geregistreerd bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie om de geldigheid van de wijzigingen te garanderen.

Bent u een vrijwillige syndicus en zou u graag gebruik maken van de expertise van een professional om u te adviseren en te ondersteunen in uw missie? Syndic Yourself is er voor jou! Neem nu contact met ons op voor meer informatie.

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt