fbpx

Niet naleven van de regels van nabuurschap: wat zijn de meest voorkomende problemen?

Het niet naleven van de buurtregels kan op verschillende manieren voorkomen. In alle gevallen leidt het tot conflicten wanneer het de rust van de bewoners verstoort. De meest voorkomende vormen van overlast zijn :

 • Herhaaldelijke geluidsoverlast, die veroorzaakt kan worden door luide feestjes, muziekinstrumenten, bouwwerkzaamheden, geschreeuw, huishoudelijke apparaten of een professionele activiteit (bar, discotheek, enz.);
 • Geurhinder veroorzaakt door een bedrijf of particulier;
 • Privéwerkzaamheden die schade of overlast veroorzaken voor andere mede-eigenaars, bijvoorbeeld wanneer een privéveranda een mede-eigenaar verhindert om van het uitzicht te genieten;
 • Misbruik van gemeenschappelijke ruimten, zoals het plaatsen van een droogrek of planten in een gang, waardoor de toegang tot en het gebruik van deze ruimten beperkt wordt;
 • Slechte afvalverwijdering, wat visuele overlast en geurhinder veroorzaakt.

Goed om weten

Over het algemeen bepaalt het reglement van interne orde van de mede-eigendom welke buurtregels moeten worden nageleefd. Gebruik van gemeenschappelijke ruimten, afvalbeheer, geluidsbeperkingen… dit reglement bevat clausules die bedoeld zijn om de buurthinder te beperken en kan ook sancties bevatten voor de niet-naleving ervan.

Wat moet u doen als de regels van goed nabuurschap niet gerespecteerd worden?

Als de buurtregels niet worden nageleefd, is het belangrijk om diplomatisch op te treden. Het eerste wat u moet doen, is de kwestie bespreken met de betrokken mede-eigenaar. Als het probleem aanhoudt, kunt u uw syndicus van mede-eigendom op de hoogte brengen. De juridische weg is het meest gecompliceerd, omdat deze een lange juridische procedure met zich meebrengt.

Communicatie, de sleutel tot goed samenleven

De beste manier om een conflict op te lossen is door rechtstreeks in gesprek te gaan met de betrokken persoon. Leg uw buurman rustig uit welke overlast u ondervindt en probeer samen tot een redelijke oplossing te komen. U kunt hem ook een brief sturen met vermelding van :

 • de vermeende overlast
 • en de bepalingen van het reglement die niet worden nageleefd.

De syndicus van mede-eigendom, de bemiddelaar bij uitstek

Als rechtstreeks overleg niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u een beroep doen op uw syndicus van mede-eigendom. Als bemiddelaar bij uitstek kan hij tussenbeide komen in geval van een geschil. Leg de problemen die u ondervindt duidelijk uit, zodat hij de nodige maatregelen kan nemen:

 • ingebrekestelling;
 • verzending van een aangetekende brief
 • toepassing van de sancties voorzien in het huishoudelijk reglement of het reglement van mede-eigendom ;
 • enz.

Gerechtelijke stappen: laatste redmiddel

In werkelijkheid komt het zelden voor dat een overtreding van de regels van nabuurschap de rechtbank haalt. Maar als er echte schade is aangericht en de bemiddeling mislukt, is het mogelijk om gerechtelijke stappen te ondernemen om schadevergoeding te krijgen.

Uw syndicus kan u bij deze aanpak bijstaan.

Tot slot

Het niet naleven van de buurtregels is een veel voorkomend probleem in mede-eigendommen. Wanneer dit gebeurt, kan de syndicus een belangrijke rol spelen bij het vinden van een oplossing.

Wenst u van A tot Z ondersteund te worden in uw taken als vrijwillige syndicus? Als specialist in mede-eigendom kan Syndic Yourself u uitgebreid bijstaan. Contacteer ons nu voor meer informatie.

Vraag een gratis offerte !

 1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
 2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
 3. Een aangepaste offerte volgt