fbpx

Geschillen over het onderhoud en de uitvoering van werkzaamheden in de mede-eigendom

De syndicus moet er als verantwoordelijke voor het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten op toezien dat deze in goede staat blijven. In dit verband kunnen verschillende geschillen ontstaan. Er kunnen bijvoorbeeld geschillen zijn over de uitvoering van de werkzaamheden (termijnen, kwaliteit, enz.). Er kunnen ook geschillen ontstaan tussen mede-eigenaren over de uitvoering van persoonlijke werken.

Hoe dan ook, de syndicus moet de nodige maatregelen nemen om de mede-eigenaars tevreden te stellen. Zo niet, dan kan hij worden beschuldigd van nalatigheid.

Goed om weten

Volgens artikel 591 van het Wetboek is de vrederechter bevoegd voor alle geschillen betreffende mede-eigendom. Maar vooraleer dit gebeurt, kan bemiddeling worden overwogen.

Geschillen over mede-eigendomkosten

De mede-eigendomslasten zijn bedragen die de mede-eigenaars aan hun syndicus of de beheerder van het gebouw moeten betalen om de kosten van de mede-eigendom te dekken. In feite moet elke mede-eigenaar, als gebruikers van de gemeenschappelijke ruimten, deze kosten betalen. Deze omvatten kosten in verband met:

 • de bezoldiging van de syndicus,
 • het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten,
 • de financiering van renovatiewerkzaamheden,
 • enz.

Hoewel deze kosten voorzien zijn in het reglement van mede-eigendom, kunnen deze worden betwist. Geschillen hierover kunnen verband houden met een foute berekening van de kosten, een wijziging van het initiëel bedrag, enz.

Let op

De mede-eigenaars zijn verplicht, overeenkomstig hun aandeel in het gebouw, provisies te betalen aan de syndicus of beheerder van het gebouw om het reservefonds en het werkkapitaal aan te vullen. Deze bedragen zijn bestemd voor de betaling van de courante gemeenschappelijke uitgaven en voor de betaling van uitzonderlijke uitgaven.

Geschillen gelinkt aan buurtconflicten

Bij het samenwonen kunnen burenruzies ontstaan. Dit kan het geval zijn wanneer een mede-eigenaar de regels van de mede-eigendom niet respecteert. Bijvoorbeeld:

 • aanzienlijk lawaai dat de buurt verstoort,
 • een onaangename geur die de bewoners ervan weerhoudt hun balkon te gebruiken;
 • een mede-eigenaar die handel drijft dat in de mede-eigendom niet is toegestaan,
 • enz.

Dit soort conflicten komt vaak voor. In dat geval kunnen de mede-eigenaren de syndicus inlichten.

Goed om weten

Het is de taak van de syndicus, als beheersorgaan van de mede-eigendom, erop toe te zien dat het reglement van de mede-eigendom wordt nageleefd. Zo kan hij in geval van overlast de betrokkene per brief waarschuwen en hem herinneren aan de regels van het reglement.

Tot slot

In een mede-eigendom kunnen de geschillen zeer uiteenlopend zijn. In alle gevallen speelt de syndicus een essentiële rol: hij is verplicht rekening te houden met de klachten van de mede-eigenaars en de regels van de mede-eigendom toe te passen. Laat u als vrijwillige syndicus bijstaan door professionals zoals Syndic Yourself. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, wij zijn er om naar u te luisteren en u te adviseren.

Vraag een gratis offerte !

 1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
 2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
 3. Een aangepaste offerte volgt