fbpx

Onderhoud van gemeenschappelijke ruimten: wie is verantwoordelijk?

In een appartementsgebouw is het onderhoud van de gemeenschappelijke delen de verantwoordelijkheid van alle mede-eigenaars. Iedereen is dus verplicht deel te nemen door de mede-eigendomskosten mee te betalen. Deze worden berekend volgens ieders aandelen.

Deze bedragen worden toevertrouwd aan de syndicus, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van alle onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn om de gemeenschappelijke ruimten in goede staat te houden. Hiervoor kan hij een beroep doen op externe vaklui.

Goed om weten

Als de syndicus in gebreke blijft, onbekwaam of nalatig is, kan hij aansprakelijk worden gesteld. Dit kan met name gebeuren als dringende werkzaamheden niet uitgevoerd worden.

Onderhoud van gemeenschappelijke ruimten: welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd?

De onderhoudswerkzaamheden aan gemeenschappelijke ruimten kunnen zeer uiteenlopend zijn en hangen af van het betreffende gebouw. Ze kunnen variëren van routineonderhoud (schoonmaken, kleine reparaties, enz.) tot belangrijkere werkzaamheden, zoals

  • Conform maken van de elektrische installaties
  • schilderen van binnenmuren,
  • onderhoud van liften, elektrische apparatuur, trappen,
  • enz.

Dit soort onderhoud is niet alleen gericht op het behoud van het gebouw, maar ook op het comfort van de bewoners. Ook de veiligheid van de bewoners wordt hiermee verzekerd.

Bepalingen in reglement van interne orde voor het onderhoud van gemeenschappelijke ruimten

Het huishoudelijk reglement kan specifieke bepalingen bevatten om schade aan de gemeenschappelijke ruimten, o.a. door de mede-eigenaars, te voorkomen. Zo worden bepaalde handelingen verboden, zoals bijvoorbeeld:

  • voorwerpen aan de muren ophangen
  • kleren in de gangen laten drogen,
  • een barbecue gebruiken, enz.

Bij overtreding van deze regels kunnen sancties worden opgelegd. Deze zijn meestal van financiële aard, vooral als er schade veroorzaakt wordt.

Er zij ook op gewezen dat de syndicus verantwoordelijk is voor de handhaving van het reglement van interne orde en de nodige maatregelen moet nemen in geval van overtreding. Hij kan met name waarschuwingen of ingebrekestellingen richten tot de betrokken mede-eigenaars.

Bovendien is de syndicus de contactpersoon bij geschillen tussen mede-eigenaars over schade aan gemeenschappelijke ruimten.

Tot besluit

Het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten is essentieel om de veiligheid en het welzijn van de bewoners te garanderen. Dit onderhoud wordt niet alleen verzekerd door de syndicus van mede-eigendom, maar ook door alle mede-eigenaars via betaling van de lopende lasten en de naleving van het reglement van interne orde.

Weet dat Syndic Yourself de vrijwillige syndici ondersteunt. Onderhoud van gemeenschappelijke ruimten, financieel en juridisch beheer, het houden van algemene vergaderingen… wij staan u bij in al uw opdrachten. Aarzel dus niet ons te contacteren voor meer informatie.

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt