fbpx

De verschillende vormen van geschillen in mede-eigendom

Om geschillen tussen buren beter op te lossen, is het in de eerste plaats van belang ze goed te onderscheiden. In een mede-eigendom zijn de belangrijkste gevallen:

  • burenoverlast die wordt gekenmerkt door geluidsoverlast bijvoorbeeld (werk, muziek, enz.).
  • Misbruik. In een dergelijk geval is het het gedrag van bepaalde huurders of de overtreding van het Huishoudelijk Reglement dat het gemeenschapsleven in de mede-eigendom verstoort
  • Ongeoorloofd gebruik van gemeenschappelijke ruimtes. Deze situatie betreft het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes van de mede-eigendom zonder toestemming van de andere bewoners.
  • De verschillende onbetaalde kosten
  • Andere geschillen gelinkt aan werkzaamheden.

Voorkomen van conflicten tussen buren dankzij het Reglement van Mede-Eigendom

Om te kunnen anticiperen op de verschillende geschillen tussen mede-eigenaars is het noodzakelijk een Reglement van Mede-Eigendom op te stellen. In dit document worden de leefregels beschreven die elke bewoner in het gebouw in acht moet nemen. Zo vindt u bijvoorbeeld een nauwkeurige vermelding van de identificatie van privé- en gemeenschappelijke ruimten. Het is dankzij deze notariële akte dat de meeste zaken kunnen worden afgehandeld.

Hoe kunnen geschillen tussen mede-eigenaars worden opgelost?

Het Reglement van Mede-Eigendom wordt vastgelegd binnen de mede-eigendom maar er zijn toch nog steeds conflicten binnen het gebouw? Weet dan dat er verschillende manieren zijn om deze problemen op te lossen.

Voor een minnelijke schikking kiezen

Alvorens contact op te nemen met een gerechtelijke instantie raden wij u aan eerst tot een minnelijke schikking te komen. In dit geval hoeft u uw buren alleen maar te herinneren aan de clausules van het Reglement van Mede-Eigendom die moeten worden nageleefd. Over het algemeen zult u slechts een eenvoudige brief nodig hebben. Indien de overlast echter blijft aanhouden, raden wij u aan per aangetekende brief een ingebrekestelling te sturen.

Verzoek om tussenkomst van de syndicus van mede-eigendom

Het is belangrijk te weten dat u in geval van een conflict ook een beroep kunt doen op de syndicus van mede-eigendom. Of de syndicus nu een beroeps- of een vrijwillige syndicus is, hij of zij zal de onruststoker waarschuwen. Indien de situatie het vereist kan hij zelfs sancties treffen tegen de bewoner in kwestie om hem te dwingen de regels na te leven. Om voor deze oplossing te kiezen, moet u een aangetekende brief met ontvangstbevestiging versturen.

Bemiddeling, een doeltreffende remedie

Als de minnelijke weg en de tussenkomst van uw syndicus tot niets leiden, is de bemiddeling mogelijks een optie. Een erkende bemiddelaar, die ervaring heeft met het oplossen van conflicten, zal u in de meeste gevallen in staat stellen uw conflict in onderling overleg op te lossen.

Voor de ultieme oplossing kiezen: gerechtelijke stappen

U hebt besloten te kiezen voor een minnelijke schikking, een beroep te doen op de syndicus van mede-eigendom en zelfs op een bemiddelaar, maar alle uw inspanningen blijven tevergeefs? Dan moet u weten dat de ultieme optie een rechtszaak is. Afhankelijk van de overlast in het gebouw zal de aard van de rechtsvordering strafrechtelijk of civielrechtelijk zijn. In ieder geval kunt u de zaak voorleggen aan een rechter om de feiten uit te leggen. Dit is gewoonlijk een lang proces en vereist de steun van de syndicus. Bovendien moet u bewijsstukken voorleggen om uw berokkende schade te bewijzen, zoals eventuele briefwisseling met uw buurman.

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt