fbpx

Waarom voor minnelijke schikking kiezen bij geschillen in een mede-eigendom?

Er zijn verschillende redenen waarom het de voorkeur geniet om minnelijke schikking te gebruiken om een geschil in een mede-eigendom op te lossen. Ten eerste kunnen de partijen zo een compromis bereiken dat geschikter is dan wat een rechtbank zou kunnen opleggen. Geen enkele mede-eigenaar loopt graag het risico te worden benadeeld door een rechterlijke beslissing, aangezien de partijen vrij zijn om een oplossing overeen te komen die bij hen past.

Ten tweede moet worden opgemerkt dat een rechtszaak erg lang kan duren en veel geld kan kosten. En het leidt ook vaak tot een onherstelbare breuk in de relatie tussen mede-eigenaren.

Kortom, minnelijke schikkingen zijn efficiënter om tot een duurzame overeenkomst te komen. Deze kunnen bestaan uit :

– eenvoudige uitwisselingen tussen de mede-eigenaars,
– of een beroep doen op een externe bemiddelaar.

Goed om weten
Geschillen tussen mede-eigenaars kunnen onder verschillende vormen voorkomen: privéwerkzaamheden die overlast veroorzaken voor een buur, ongeoorloofd gebruik, enz.

De schikking dankzij dialoog, de sleutel tot goed samenleven

Een minnelijke schikking is een oplossing die onder andere bestaat uit het oplossen van geschillen via een directe en open dialoog. De twee partijen kunnen dan uitleg geven, hun argumenten uitwisselen en tot een gemeenschappelijke overeenkomst komen. Dit is de meest aanbevolen methode, omdat een conflict op die manier snel kan worden opgelost.

Laten we hierbij opmerken dat de syndicus in dit beslechtingsproces een sleutelrol kan spelen, tenminste wanneer hij zelf niet het onderwerp van het geschil is. Door zijn natuurlijke rol als bemiddelaar is hij een bevoorrechte gesprekspartner voor de mede-eigenaars en kan hij de discussies vergemakkelijken. Wat de aard van het geschil ook is, de syndicus staat open voor verzoeken en probeert telkens een neutrale oplossing te vinden:

● een brief vertsuren waarin hij aan de regels herinnert,
● briefwisseling
● gesprekken met de betrokken partijen (bijvoorbeeld degenen die beschuldigd worden van geluidsoverlast),
● enz.

De bemiddeling, wanneer een dialoog tussen mede-eigenaars alleen niet meer volstaat

Als een minnelijke schikking tussen de twee partijen niet tot een oplossing leidt, of als ze niet tot een overeenkomst kunnen komen, kan er gebruik worden gemaakt van bemiddeling.

Bij deze methode wordt een onpartijdige en neutrale derde partij aangesteld om een constructieve dialoog tussen de partijen aan te moedigen. De bemiddelaar is ook verantwoordelijk voor het faciliteren van de onderhandelingen. Hij of zij werkt samen met de betrokken mede-eigenaars, in alle vertrouwelijkheid, om een overeenkomst te vinden die iedereen kan aanvaarden.

De bemiddelaar kan zijn:
● een advocaat
● een notaris
● een vereniging die gespecialiseerd is in bemiddeling
● enz.

Goed om weten
Bemiddeling is over het algemeen een vrijwillige procedure, gericht op het vinden van een minnelijke schikking voor een geschil. In sommige gevallen wordt deze procedure echter voorgesteld of zelfs opgelegd door de rechtbank.

Tot slot
Een minnelijke schikking is de eenvoudigste en snelste manier om een geschil tussen mede-eigenaars op te lossen. Mede-eigenaren kunnen zo tot een gemeenschappelijke overeenkomst komen dat tot een compromis kan leiden.

Hebt u hulp nodig in uw rol als vrijwillige syndicus? Syndic Yourself begeleidt je van A tot Z en biedt je advies en expertise aan. Contacteer ons nu voor meer informatie.

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt