fbpx

Gerechtelijke stappen zijn altijd een laatste redmiddel!

Als er een conflict ontstaat tussen mede-eigenaars, is de eerste stap altijd om bemiddeling te proberen. Dit houdt in de eerste plaats in dat u in gesprek gaat met de betrokken eigenaar(s) om een consensus of een gemeenschappelijke basis te vinden.

U kunt hierbij ook een beroep doen op de syndicus, die de betrokken mede-eigenaar(s) tot de orde kan roepen door :

  • een aangetekende brief,
  • briefwisseling
  • enz.

Er kan ook een beroep gedaan worden op een bemiddelaar, die tot taak heeft de onderhandelingen tussen de partijen te vergemakkelijken. Alleen als het geschil ondanks deze verschillende bemiddelingsprocedures blijft bestaan, moet een gerechtelijke procedure worden overwogen. Dit houdt in dat de zaak voor de rechter wordt gebracht die een uitspraak zal doen over het geschil.

Hoe werken gerechtelijke stappen?

Wanneer bemiddeling niet langer volstaat om geschillen op te lossen, kunnen de betrokken mede-eigenaar(s) beslissen om gerechtelijke stappen te ondernemen (wat lang en duur kan zijn). Hiervoor moeten bewijzen worden verzameld, met name deen proces-verbaal van de syndicus.

Opgemerkt moet worden dat de syndicus een mede-eigenaar in dit proces kan helpen door ondersteuning te bieden.

Bevoegdheid van de vrederechter in geschillen over mede-eigendom

Krachtens artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek is de vrederechter bevoegd voor geschillen inzake mede-eigendom. De wet organiseert dus verschillende soorten specifieke vorderingen binnen de mede-eigendom om de vrederechter in staat te stellen te beslissen:

  • een vordering tot nietigverklaring van een beslissing van de Algemene Vergadering
  • een vordering tot wijziging van de aanslagquota of heffingen
  • een beroep wegens misbruik van minderheidsrechten
  • een vordering tot toelating om werken uit te voeren op de gemeenschappelijke eigendom.

Wanneer hij wordt opgeroepen naar aanleiding van een geschil, geniet de vrederechter zeer ruime beslissingsbevoegdheden. Hij kan in het bijzonder de uitvoering van werken bevelen en zelfs een beslissing nemen in naam van de mede-eigenaars.

Hij kan ook verzoeningsprocedure opstarten: dit is een alternatieve minnelijke oplossing waarbij de rechter wordt ingeschakeld om de betrokken partijen te verzoenen door middel van onderhandelde oplossingen.

Wat gebeurt er als de syndicus rechtstreeks betrokken is?

Het kan gebeuren dat de syndicus ook betrokken partij is bij het geschil. In dat geval kan de vereniging van mede-eigenaars de zaak ook voorleggen aan de vrederechter.

Opgemerkt moet worden dat dit vaak een actie is om de contractuele aansprakelijkheid van de syndicus in kwestie aan te vechten. Dit kan betrekking hebben op tekortkomingen of fouten die hij in de uitoefening van zijn functie heeft begaan.

Tot slot

Het leven in een mede-eigendom kan soms gepaard gaan met spanningen en geschillen, die kunnen leiden tot gerechtelijke stappen. Als hij er zelf niet bij betrokken is, speelt de syndicus een belangrijke ondersteunende rol in dit proces.

Wenst u hulp bij uw taken als vrijwillige syndicus? Syndic Yourself biedt u praktische hulpmiddelen en gedegen advies aan om uw mede-eigendom beter te beheren. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt