fbpx

Welke onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in een mede-eigendom?

Welke onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in een mede-eigendom?

Binnen een mede-eigendom kunnen een aantal grote werkzaamheden nodig zijn. Het kan gaan om

  • Afidchtingsmaatregelen, waarbij het gebouw wordt beschermd tegen insijpelend water en andere waterschade;
  • gevelrenovatie, aanbevolen om de 10 jaar. Zichtbare scheuren, waterlekkage of beschadigde muren zijn tekenen dat de gevel moet worden gerestaureerd;
  • renovatie van het dak, vooral als er grote schade is. Regelmatige inspectie van uw dak is ook aan te raden om schadeberokkening te voorkomen. Voor oudere gebouwen wordt een jaarlijkse inspectie aanbevolen.
  • Renovatiewerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het vervangen van ramen.
  • enz.

Deze lijst is uiteraard niet volledig en kan variëren alnaargelang de behoeften van het gebouw.

Onderhoudswerkzaamheden in mede-eigendom: wat zijn de procedures om ze te realiseren?

Als het gaat om kleine, routinematige onderhoudswerkzaamheden, kan de syndicus van de mede-eigendom alleen beslissen om deze al dan niet uit te voeren. Er moet echter op de algemene vergadering gestemd worden voordat grote werkzaamheden kunnen worden opgestart. Gekwalificeerde stemmingsmeerderheden variëren afhankelijk van de aard van de werken. Bijvoorbeeld:

  • een 2/3 meerderheid is vereist voor werkzaamheden in de gemeenschappelijke ruimten ;
  • een meerderheid van 80% is vereist voor de heropbouw van het gebouw na een ramp.

Zodra er gestemd is om het werk uit te voeren en alle operationele details bepaald werden, is het de verantwoordelijkheid van de syndicus om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden goed verlopen.

Goed om weten

Als werkzaamheden dringend zijn, zoals na waterschade of het instorten van een muur, kan de syndicus alleen beslissen om de werken te laten uitvoeren.

Wie moet de belangrijke werkzaamheden van de mede-eigendom betalen?

In principe zijn alle mede-eigenaars verantwoordelijk voor alle werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw. In feite moet elke mede-eigenaar een deel betalen dat evenredig is met de oppervlakte van zijn of haar privégedeelte. Dit is bedoeld om de lasten van de mede-eigendom te dekken, en in het bijzonder de kosten voor de realisatie van de werken.

Maar soms hangt de verdeling af van het soort project. Als er bijvoorbeeld een lift wordt vervangen, kan het zijn dat de bewoners van het gelijkvloers – die de lift niet gebruiken – ook niet voor de werkzaamheden betalen.

Voor werken die in privéruimten worden uitgevoerd, is het duidelijk de exclusieve verantwoordelijkheid van de betrokken mede-eigenaar(s) om de rekening te betalen. Het is daarom belangrijk om de statuten van de mede-eigendom te raadplegen, die een duidelijk onderscheid maken tussen gemeenschappelijke ruimtes en privéruimtes.

Tot slot

In een mede-eigendom zijn belangrijke onderhoudswerken essentieel. Hoewel de vrijwillige syndicus een belangrijke rol speelt in het toezicht op de werken, is het (in principe) aan de algemene vergadering om te beslissen wanneer de werkzaamheden moeten opstarten.

Heb je hulp nodig bij je taken als vrijwillige syndicus? Van het financiële beheer van je mede-eigendom tot de organisatie van algemene vergaderingen kan Syndic Yourself je uitgebreid bijstaan. Neem nu gerust contact met ons op voor meer informatie!

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt