fbpx

Hoe kan ik een vrijwillige syndicus oprichten?

De syndicus maakt een beter beheer van de mede-eigendom mogelijk. In België is een syndicus zelfs verplicht. Elk gebouw moet worden beheerd door een syndicus, professioneel of vrijwillig. Het is dus van cruciaal belang dat de Algemene Vergadering van mede-eigenaars een syndicus benoemt, die verantwoordelijk zal zijn voor het beheer van de mede-eigendom. Het zal ook nodig zijn hem/haar bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te registreren, zelfs indien hij/zij als voorlopige syndicus aangesteld is.

Hoe kunnen de kosten en lasten van de syndicus worden verlaagd?

De lasten zijn een belangrijk element in het dagelijks beheer van de mede-eigendom. Het belangrijkste voordeel van een vrijwillige syndicus is de vermindering van de beheerskosten, aangezien de mede-eigenaars hem geen vergoeding hoeven te betalen. In de praktijk betalen veel mede-eigendommen hun vrijwillige syndicus nog steeds, hoewel het bedrag veel lager is dan dat wat aan een professionele syndicus wordt betaald.

Om de dagelijkse uitgaven van zijn mede-eigendom te verminderen, moet de vrijwillige syndicus efficiënte oplossingen uitvoeren. Als de zwaarste uitgaven gelinkt zijn aan het onderhoud van de lokalen, geven wij u enkele praktische adviezen om die uitgaven te beperken

  • Het aantal ramingen vermeerderen: alvorens een dienstverlener in te huren is het van cruciaal belang de prijzen te vergelijken. Voor het onderhoud van de groene ruimtes, de lift en de gemeenschappelijke ruimtes is een aanzienlijk bedrag nodig. Om geld te besparen is het van belang de dienstencontracten te herbekijken in functie van kosten en frequentie van onderhoud. Het is belangrijk offertes aan te vragen alvorens een voorlopige begroting voor deze contracten voor te leggen aan de algemene vergaderingen van de mede-eigendom.
  • Aarzel niet om voor grote eenmalige werken, zoals gevels of daken, meerdere dienstverleners tegelijk te vragen om zo de geldende marktprijs te kennen.

Om administratieve kosten, met name die in verband met vergaderingen van mede-eigenaars, te besparen, kunnen ze de frequentie van de vergaderingen verminderen. De Algemene Vergadering hoeft immers maar één keer per jaar bijeen te komen. Voor zover mogelijk verdient het de voorkeur deze bijeenkomst tot deze frequentie te beperken. Elke vergadering genereert immers kosten voor de mede-eigendom.

Nog steeds met het oog op de vermindering van de administratieve kosten, kunt u gebruik maken van de verschillende gratis toepassingen en tools om de kosten van het beheer van de mede-eigendom te beperken.

Ten slotte is de brandverzekering (of woonverzekering) een kostenpost die niet mag worden verwaarloosd. Om de kosten van mede-eigendom te drukken, biedt Syndic Yourself u een korting van 15% op het bedrag van de verzekeringspolis die u momenteel betaalt.

Vrijwillige syndicus: hoe de mede-eigendom onderhouden?

Het is raadzaam een beroep te doen op dienstverleners voor het onderhoud van de mede-eigendom, met name de gemeenschappelijke ruimtes. Het inhuren van een dienstverlener zal u een betere kwaliteit van dienstverlening bieden dan wanneer u het zelf doet.

 

Goed om te weten

De kosten voor kleine werken kunnen door de syndicus alleen worden beslist. Over grote werken daarentegen zal moeten worden besloten in een Algemene Vergadering en zullen dan met een meerderheid van driekwart moeten worden goedgekeurd.

De beste tools om het beheer van de mede-eigendom te vergemakkelijken

Om het beheer van de mede-eigendom te optimaliseren, kunt u als vrijwillige syndicus gebruik maken van verschillende instrumenten. Toepassingen, zoals Syndic Yourself, vergemakkelijken het beheer in functie van de verschillende taken van de syndicus. Niet alleen wordt u bij de uitvoering van deze taken bijgestaan door professionals, maar u kunt ook te allen tijde een beroep doen op hun diensten. In plaats van de mede-eigendom toe te vertrouwen aan een professionele syndicus, kunt u deze dus zelf beheren met de hulp van Syndic Yourself.

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt

Zie meer artikelen

Schoonmaak van de buiteninrichtingen van een mede-eigendom
Buitenruimtes onderhouden in mede-eigendom

Schoonmaak van de buiteninrichtingen van een mede-eigendom

De buitenaanleg is een belangrijk onderdeel van je mede-eigendom. Net als alle andere elementen die deel uitmaken van de gemeenschappelijke ruimten, is het onderhoud en de schoonmaak ervan essentieel om een lange levensduur te garanderen.
Meer
Onderhoud van gemeenschappelijke ruimten in mede-eigendom
Onderhoud van gemeenschappelijke ruimten in mede-eigendom

Onderhoud van gemeenschappelijke ruimten in mede-eigendom

Het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten van een mede-eigendom is essentieel om de integriteit van het gebouw te behouden en het welzijn van de bewoners te garanderen. Om welke ruimten gaat het concreet?
Meer
Het onderhoud van de gemeenschappelijke voorzieningen in mede-eigendom
Onderhoud van apparatuur in mede-eigendom

Het onderhoud van de gemeenschappelijke voorzieningen in mede-eigendom

Meer
Uw mede-eigendom zelf beheren: win aan snelheid en reactiviteit
gérer sa copropriété soi même

Uw mede-eigendom zelf beheren: win aan snelheid en reactiviteit

Professionele beheerders zijn specialisten in het beheren van mede-eigendom en voeren alle noodzakelijke taken uit. Maar wat als u uw mede-eigendom zelf beheert?
Meer
Top 5 gratis beheersoftware voor vrijwillige syndici
5 gratis softwarepakketten voor verenigingsbeheer

Top 5 gratis beheersoftware voor vrijwillige syndici

Het beheer van een mede-eigendom kan ingewikkeld zijn. Tussen de boekhouding, het onderhoud van de gemeenschappelijke delen en de organisatie van de vergaderingen kan de vrijwillige syndicus heel wat moeilijkheden ondervinden.
Meer
Het onderhoud van uw mede-eigendom: checklist met aandachtspunten
Checklist onderhoud mede-eigendom

Het onderhoud van uw mede-eigendom: checklist met aandachtspunten

Meer
Vrijwillige Syndicus: ons advies voor het beheer van uw mede-eigendom
advies voor het beheer van uw mede-eigendom

Vrijwillige Syndicus: ons advies voor het beheer van uw mede-eigendom

Meer
Oprichting van een vrijwillige syndicus van mede-eigendom
Oprichting van een vrijwillige syndicus van mede-eigendom

Oprichting van een vrijwillige syndicus van mede-eigendom

Meer
Het ontslag van de vrijwillige syndicus: voorbeeldbrief
Modèle de lettre : Démission du syndic bénévole

Het ontslag van de vrijwillige syndicus: voorbeeldbrief

Al enige tijd vervult u de functie van vrijwillige syndicus maar helaas belemmeren de verplichtingen van uw beroeps- en privéleven u om de verschillende taken met toewijding voort te zetten?
Meer