fbpx

Gemeenschappelijke uitrusting in mede-eigendom: wat moet er worden onderhouden?

Het onderhoud van de gemeenschappelijke uitrusting van een mede-eigendom omvat het essentiële en vaak verplichte onderhoud van een aantal elementen.

Onderhoud van de lift in mede-eigendom

Het onderhoud van liften is essentieel om de veiligheid van de gebruikers te garanderen. Preventieve controles moeten minstens twee keer per jaar worden uitgevoerd door een gespecialiseerd en erkend bedrijf.

Ook risicoanalyses moeten om de 15 jaar worden uitgevoerd en indien nodig moeten er moderniseringswerkzaamheden worden uitgevoerd. Deze bepalingen zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 betreffende de veiligheid van liften.

Onderhoud van een gemeenschappelijke verwarmingsketel in een mede-eigendom

De voorschriften voor het onderhoud van verwarmingsketels zijn erg streng. En met reden: deze apparatuur kan een reëel gevaar vormen als het onderhoud ervan verwaarloosd wordt. In België is elk jaar (voor stookolieketels) of elke 2 jaar ( voor gasketels) een periodieke keuring verplicht, waarbij een erkend technicus :

● reinigt,
● de veiligheidsvoorzieningen controleert
● de toestellen afstelt
● versleten of beschadigde onderdelen vervangt,
● enz.

Onderhoud van brandbeveiligingsapparatuur in mede-eigendommen

Om voor de hand liggende veiligheidsredenen is het verplicht om elk jaar de brandbeveiligingsapparatuur te onderhouden:

● rookmelders
● brandblussers
● schoorstenen reinigen,
● enz.

Controles en onderhoud moeten door een gekwalificeerde technicus worden uitgevoerd. Het resultaat is vaak een attest of rapport dat in een veiligheidsrapport geregistreerd wordt.

Onderhoud van automatische deuren in mede-eigendom

Automatische deuren moeten ook regelmatig worden onderhouden. Jaarlijkse veiligheidsinspecties door een professional zijn essentieel.

Aanvullende controles kunnen naar behoefte worden uitgevoerd, afhankelijk van :

● het gebruik van de apparatuur
● en de kenmerken ervan.

Het wordt bijvoorbeeld aanbevolen om automatische deuren in nooduitgangen twee keer per jaar te onderhouden.

Goed om weten
Naast deze uitrusting, waarvoor onderhoud essentieel is, wordt het ook aangeraden om te zorgen voor het onderhoud van groene ruimtes, speciale zones (zwembaden, sportvelden, enz.), meters en waterkranen, enz.

Gemeenschappelijke voorzieningen in mede-eigendom: wie is verantwoordelijk voor het onderhoud?

Via hun bijdragen aan de lasten van de mede-eigendom financieren de mede-eigenaars het onderhoud en de herstellingen die nodig zijn voor de goede werking van de gemeenschappelijke voorzieningen.

Het is vervolgens aan de vrijwillige syndicus of professionele syndicus om ervoor te zorgen dat dit onderhoud regelmatig en volgens de geldende normen wordt uitgevoerd.

Om zich van dit onderhoud te verzekeren, is het gebruikelijk om onderhoudscontracten af te sluiten met gespecialiseerde dienstverleners.

Tot slot
Het onderhoud van de gemeenschappelijke uitrusting in mede-eigendom is essentieel, vooral om veiligheidsredenen. Het is de taak van de syndicus om ervoor te zorgen dat dit onderhoud regelmatig wordt uitgevoerd.

Heb je hulp nodig bij je werk als vrijwillige syndicus? Van onderhoud tot financiën en administratief beheer, Syndic Yourself verleent uitgebreide ondersteuning bij het beheer van je mede-eigendom alsook een volledige lijst van dienstverleners. Neem nu contact met ons op voor meer informatie.

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt