fbpx

Onderhoud van de gemeenschappelijke uitrusting

Het onderhoud van de gemeenschappelijke uitrusting van mede-eigendommen is essentieel, omdat het de veiligheid van de bewoners waarborgt. Daarvoor moeten regelmatig controles worden uitgevoerd, maar dat niet alleen.

De mede-eigendom moet ook onderhoudscontracten afsluiten met dienstverleners voor alle installaties:

 • de collectieve verwarming: De verwarming is zeer belangrijk om het comfort van de bewoners te handhaven. Het is essentieel en verplicht om de goede werking ervan regelmatig door een vakman te laten controleren. Dit voorkomt storingen die aanzienlijke schade kunnen veroorzaken, behoudt de prestaties van het apparaat en garandeert de levensduur ervan.
 • de lift: een defect of storing van de lift kan dramatische gevolgen hebben. Oude mechanische onderdelen moeten daarom worden vervangen. Een keuring door een erkende instantie is verplicht.
 • de Gecontroleerde Mechanische Ventialtie: bij slecht onderhoud kan de GMV een negatief effect hebben, met name op de luchtkwaliteit en op de energiekosten.
 • de afvoerbuizen: deze vangen afvalwater of regenwater op om het af te voeren. Ze moeten regelmatig worden gecontroleerd om een goede werking te garanderen.
 • de brandbeveiligingsapparatuur: er moet een regelmatige controle worden ingevoerd om risico’s op brandgevaar te voorkomen.
 • enz.

Onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten

Ook hier is de syndicus verantwoordelijk voor het beheer van het onderhoud, dankzij het fonds van de mede-eigendom.

De vuilnisbakken moeten worden buitengezet, de groenzones moeten worden onderhouden en de gemeenschappelijke ruimten beschermd tegen vuil. Bij schade door een mede-eigenaar moet de syndicus ook de nodige stappen ondernemen (ingebrekestelling, enz.).

Voor het onderhoud te verzekeren kunt u beroep doen op externe bedrijven, die door de algemene vergadering moeten worden goedgekeurd.

Goed om weten
Alle mede-eigenaars zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten. In feite moet iedereen financieel bijdragen volgens zijn aandeel in het gebouw.

Onderhoud van de externe voorzieningen

Het mede-eigendom strekt zich ook uit tot de buitenkant van het gebouw. Hieronder vallen terrassen, trottoirs, binnenplaatsen en tuinen, waarvan het onderhoud niet mag worden verwaarloosd. Bovendien moeten de gevel en het dak van het gebouw in goede staat worden gehouden.

De onderhoudswerkzaamheden omvatten o.a.:

 • de buitenvloeren reinigen ;
 • de tuin schoonmaken;
 • paden ijsvrij maken in de winter
 • gebroken of beschadigde deurklinken herstellen
 • bomen snoeien die voor de gevels zijn geplant
 • toegangswegen herstellen;
 • enz.

Belangrijke onderhoudswerkzaamheden van de mede-eigendom

Naast de onderhoudswerkzaamheden kunnen ook grootse werkzaamheden binnen de mede-eigendom noodzakelijk zijn. Dit betreft bijvoorbeeld het herstel van de gevel en de reparatie van het dak. Maar ze kunnen ook plaatsvinden in geval van aanzienlijke verslechtering van een element in het gebouw:

 • een muur die instort,
 • waterschade,
 • enz.

Meestal wordt over de opstart van deze werken gestemd tijdens de Algemene Vergadering. Wanneer ze echter dringend zijn, kan de syndicus alleen beslissen om de werken op te starten.

Kortom…
De syndicus speelt een essentiële rol in het onderhoud van de mede-eigendom. Daarom is het nuttig om een checklist op te stellen om alle belangrijke elementen met betrekking tot dit onderhoud van de mede-eigendom te controleren.  Wilt u zich laten bijstaan in uw rol als vrijwillige syndicus? Doe een beroep op Syndic Yourself.

Vraag een gratis offerte !

 1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
 2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
 3. Een aangepaste offerte volgt