fbpx

De basisakte

Het eerste document gelinkt aan een mede-eigendom is zeker de basisakte. Het doel van dit document is het gehele gebouw, de privé gedeelten en de gemeenschappelijke gedeelten te beschrijven. Er zij op gewezen dat een gemeenschappelijk gedeelte in het algemeen een gedeelte van het gebouw is dat door ten minste twee mede-eigenaars wordt gebruikt.

In deze context geeft de basisakte ook de berekening aan van het aandeel van elke bewoner in de gemeenschappelijke delen alnaargelang zijn kavel. Deze vorm van scheiding geeft dus een duidelijk zicht op het gebruik van elk deel van het gebouw.

Het reglement van mede-eigendom

Het reglement van mede-eigendom is een geheel van artikelen waarin de plichten en rechten van de mede-eigenaars zijn vastgelegd. Het bepaalt ook de verdeling van de uitgaven binnen het gebouw.

Dit document moet noodzakelijkerwijs bestaan uit:

 • Een volledige beschrijving van de plichten en rechten van elk lid van de mede-eigendom;
 • De verschillende principes en werkwijzen die tijdens de Algemene Vergadering van de mede-eigendom moeten worden gevolgd;
 • De berekening van de kosten en een gedetailleerde uitleg van de verdeling;
 • De voorwaarden voor de aanstelling van de syndicus, met inbegrip van de duur van zijn mandaat, zijn rol, enz.

Goed om weten

Het reglement van mede-eigendom en de basisakte moeten door een notaris worden opgemaakt. Deze twee documenten vormen de statuten van een mede-eigendom.

Het huishoudelijk reglement van de mede-eigendom

Naast de hierboven vermelde documenten moet uw mede-eigendom ook een huishoudelijk reglement hebben. Deze heeft als voornaamste doel het leven in gemeenschap te reguleren en de harmonie binnen de residentie te handhaven. Daartoe stelt het verschillende regels vast om de rust, de netheid en de veiligheid van het gebouw te waarborgen.

 

Het huishoudelijk reglement van de mede-eigendom moet ten minste de volgende elementen bevatten:

 • De regels om de algemene vergaderingen bijeen te roepen;
 • De methode om de syndicus van de mede-eigendom aan te stellen;
 • De periode van 15 dagen binnen dewelke de Algemene Vergadering van de Vereniging van Mede-Eigenaars jaarlijks moet plaatsvinden;
 • het bedrag voor werkzaamheden waarboven het verplicht is meerdere prijsopgaven van dienstverleners te vergelijken;
 • En de basisregels voor de samenleving in het gebouw.

Goed om weten

Het Huishoudelijk Reglement van de mede-eigendom verschilt van het Reglement van Mede-Eigendom. In tegenstelling tot laatstgenoemd document is voor dit document de tussenkomst van een notaris niet vereist. In feite kan het de verantwoordelijkheid zijn van de Algemene Vergadering van mede-eigenaars.

Boekhoudkundige documenten

Het laatste element in verband met uw mede-eigendom zijn de boekhoudkundige documenten. Deze boekhoudkundige documenten bieden u een duidelijk en transparant overzicht van de uitgaven van de vrijwillige syndicus.

Zij omvatten in het algemeen :

 • De lijst van uitgaven;
 • De tabel van de verdeling van de lasten;
 • De balans, de inventaris en de winst- en verliesrekening;;
 • Gegevens over de leveranciersrekeningen en over transferts in de reservefondsen;
 • En de verliesrekening, als er zich helaas een incident heeft voorgedaan in het gebouw.

Vraag een gratis offerte !

 1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
 2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
 3. Een aangepaste offerte volgt