fbpx

Hoe worden de lasten van de mede-eigendom verdeeld en beheerd?

De lasten van de mede-eigendom worden op een welbepaalde manier verdeeld en beheerd door de basisakte.

Wie betaalt de lasten?

Alle mede-eigenaars zijn verplicht de kosten van de mede-eigendom te betalen, tenzij in het reglement van de mede-eigendom bepaald wordt dat een of meer eigenaars van een bepaalde categorie kosten zijn uitgesloten. Merk echter op dat alleen de eigenaars die bijdragen aan bepaalde kosten ook het recht hebben om erover te stemmen.

Beheer van de begroting

Het is de taak van de syndicus om de rekeningen van de mede-eigendom te beheren. Daartoe moet hij een jaarlijkse begroting opstellen, die de toekomstige uitgaven voorziet. Deze begroting wordt vervolgens tijdens de algemene vergadering goedgekeurd en door de syndicus uitgevoerd volgens de regels van de boekhouding van de mede-eigendom.

Voorzieningen, werkkapitaal en reservefondsen

Om de lopende en uitzonderlijke uitgaven te dekken, moet de mede-eigendom een werkkapitaal en een reservefonds aanleggen.

De voorzieningen voor lasten dekken de lopende kosten van de mede-eigendom (schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten, elektriciteit in de gemeenschappelijke ruimten, enz.).
Deze voorzieningen worden maandelijks of per kwartaal betaald door de mede-eigenaars op basis van de begroting die op de algemene vergadering werd goedgekeurd.

Het bedrijfskapitaal of werkkapitaal wordt bij wijze van voorschot betaald door de mede-eigenaars; deze middelen zorgen voor voldoende liquiditeit van de mede-eigendom.

Het reservefonds is bedoeld om uitzonderlijke kosten te dekken: gevelrenovatie, vervanging van een lift, enz. Het is dus een spaarrekening voor de mede-eigendom.

Goed om weten

Volgens een studie van het Nationale Eigenaars- en Mede-eigenaarsSyndicaat bedragen de mede-eigendomkosten gemiddeld 2.312 euro per jaar en per kavel, of ongeveer 192 euro per maand.

Hoe worden de mede-eigendomkosten berekend?

De mede-eigendomkosten worden bepaald volgens het aandeel van elke mede-eigenaar in het gebouw. De berekening is opgesteld door een landmeter of een architect volgens verschillende criteria. In deze zin:

  • hoe groter en waardevoller de flat,
  • hoe hoger de kosten voor mede-eigendom.

Mede-eigenaren die meerdere appartementen bezitten, betalen dus een hoger percentage van het totale bedrag aan lasten.

Goed om te weten

Het kan gebeuren dat de mede-eigenaren de kosten verdelen naargelang het nut van de betrokken uitrusting of de gemeenschappelijke delen voor elk privé-perceel. Liften zijn bijvoorbeeld vaak niet nodig voor appartementen op de begane grond (tenzij ze de kelders bedienen).

De eigenaars van deze appartementen kunnen dus een lastenverlichting aanvragen. Bovendien worden in sommige gevallen het criterium van het nut en het quotum gecombineerd om de lasten van elke mede-eigenaar te berekenen. Maar in het algemeen blijft het aandeel het belangrijkste criterium om de lasten te bepalen.

Conclusie

De mede-eigendomkosten dekken alle kosten in verband met het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten. Deze kosten variëren volgens talrijke parameters en moeten op een georganiseerde manier worden beheerd door de syndicus van de mede-eigendom. Hebt u hulp nodig om uw opdracht als vrijwillige syndicus efficiënt uit te voeren? Dan is Syndic Yourself de ideale oplossing.

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt