fbpx

Vrijwillige of professionele syndicus: wat zijn de verschillen?

Een gebouw dat onder het stelsel van mede-eigendom valt, is wettelijk verplicht zich te laten vertegenwoordigen door een syndicus. Of de syndicus nu een vrijwilliger of een beroeps is, hij of zij wordt door de algemene vergadering van de mede-eigendom gekozen voor een hernieuwbare ambtstermijn van 3 jaar.

Het belangrijkste verschil tussen deze twee soorten syndici ligt in hun vergoeding. Terwijl de professionele syndicus een vergoeding ontvangt, voert de vrijwillige syndicus zijn taken vaak kosteloos uit. De remuneratie van de professionele syndicus wordt dus vastgelegd in een contract, waarin ook alle diensten worden gespecificeerd waarvoor hij verantwoordelijk is. Het gebruik van een vrijwillige syndicus maakt het dus mogelijk de kosten te beheersen.

De vrijwillige syndicus heeft echter dezelfde verplichtingen als de beroepssyndicus. Beide moeten ze:

  • het goede beheer van de mede-eigendom waarborgen,
  • zorgen voor het onderhoud en het beheer ervan.
  • enz.

Voor de uitvoering van zijn/haar taken kan de vrijwillige syndicus zich laten bijstaan door een professionele syndicus.

Goed om weten

In tegenstelling tot de professionele syndici hoeven de vrijwillige syndici niet te voldoen aan de normen opgelegd door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Zij moeten zich echter wel inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten op kosten van de vereniging van mede-eigenaars.

Kan de vrijwillige syndicus worden betaald?

Aangezien de vrijwillige syndicus doorgaans geen vergoeding ontvangt, moet hij vaak zelf bepaalde rekeningen betalen. Deze omvatten onder meer uitgaven in verband met de aankoop van :

  • Postzegels,
  • Omslagen,
  • Schoonmaakmiddelen,
  • Enz.

In dat geval zullen hem deze kosten moeten worden terugbetaald volgens uw aandeel in de mede-eigendom. Bovendien moet u weten dat uw syndicus van mede-eigendom zijn uitgaven moet aangeven op basis van bewijsstukken of op basis van forfaitaire bedragen. De bedragen moeten dus realistisch zijn ten opzichte van de werkelijk gemaakte kosten.

Toch kan hij in sommige gevallen betaald worden voor het verrichte werk. De vereniging van mede-eigenaren is hiertoe niet verplicht, maar deze vergoeding kan een grote bron van motivatie zijn voor de betrokken syndicus.

In geval van vergoeding moet de vrijwillige syndicus het statuut van zelfstandige aannemen. Het bedrag van de vergoeding moet worden vastgelegd tijdens de algemene vergadering van de mede-eigenaren. De ontvangen bedragen zijn nite-onderworpen aan inkomstenbelasting en sociale lasten zolang het jaarsalaris niet meer dan 1.416,16 euro bedraagt.

Goed om weten

Elke mede-eigenaar van het gebouw kan als vrijwillige syndicus worden aangesteld. De nieuwe wet op de mede-eigendom stelt namelijk geen beperkingen aan de aard van de persoon die de functie van vrijwillig syndicus mag vervullen. Het kan dus om een natuurlijke persoon gaan of een rechtspersoon. In het laatste geval is het de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming die als syndicus optreedt. Maar alleen een mede-eigenaar of zijn/haar echtgenote/echtgenoot kan syndicus van uw gebouw worden. De wetgeving legt geen minimumaandeel op, zodat zelfs de eigenaar van een garage of kelder kan worden gekozen.

Tot slot

De Vereniging van Mede-eigenaars is niet verplicht de vrijwillige syndicus te betalen, maar het kan nuttig zijn dit wel te doen. In ieder geval moeten de relaties tussen beide partijen in een contract worden vastgelegd. Om u te helpen uw taken als vrijwillig syndicus te vervullen, biedt Syndic Yourself u hulp bij het beheren van uw rekeningen en het organiseren van algemene vergaderingen.

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt