fbpx

Wat is een professionele syndicus?

Een professionele syndicus is een specialist in het beheer van mede-eigendommen. Hij is dus een gecertificeerd vastgoedmakelaar die bewezen kennis heeft van het beheer van appartementsgebouwen. In die zin beheerst hij de geldende wettelijke procedures en voorschriften.

Deze deskundige kan een natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn en moet aan verschillende voorwaarden voldoen om zijn opdrachten te kunnen uitvoeren:

 • aangesloten zijn bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)
 • ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
 • een aansprakelijkheidsverzekering onderschreven hebben

Wat zijn de opdrachten van een professionele syndicus?

Net zoals de vrijwillige syndicus heeft de professionele syndicus als hoofdopdracht het administratieve, boekhoudkundige en technische beheer van de appartementsgebouwen. Daartoe is hij met name belast met :

 • de naleving van de regels van de mede-eigendom, met name: het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten
 • de organisatie van de algemene vergaderingen van de mede-eigenaars
 • het opstellen van de jaarlijkse begrotingen en rekeningen
 • het beheer van de herstellings- en onderhoudswerken
 • het uitvoeren van de beslissingen van de AV;

Kortom, zijn functies zijn vergelijkbaar met die van de vrijwillige syndicus, met dat verschil dat hij betaald wordt voor zijn diensten.

Goed om weten

De syndicus, professioneel of vrijwillig, wordt benoemd bij volstrekte meerderheid tijdens de Algemene Vergadering.

Professionele syndicus vs. vrijwillige syndicus: wat zijn de verschillen?

Hoewel ze belast zijn met dezelfde taken, verschillen de professionele en de vrijwillige syndicus toch op meerdere punten.

Professionele syndicus: wat zijn de bijzonderheden?

De professionele syndicus beschikt over een uitgebreide expertise en bewezen vaardigheden in vastgoedbeheer. Aangezien hij zijn activiteit professioneel uitoefent, wordt hij betaald voor zijn diensten.

In de meeste gevallen bepaalt dit type syndicus dus een vaste maandelijkse vergoeding voor zijn basisdiensten:

 • het houden van algemene vergaderingen,
 • de voorlopige begroting opstellen,
 • de boekhouding en de afrekeningen bijhouden
 • onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten

Er worden ook extra kosten aangerekend voor diensten buiten het basispakket: organisatie van een buitengewone vergadering, schadebeheer, …

Merk hierbij op dat de professionele syndicus, ondanks zijn grote bekwaamheid, toch meerdere nadelen vertoont: starheid en traagheid van de procedures, een weinig gepersonaliseerde behandeling, gebrek aan transparantie, enz.

Vrijwillige syndicus: wat zijn de bijzonderheden?

De vrijwillige syndicus is een mede-eigenaar die op vrijwillige basis het gebouw beheert. Hij wordt over het algemeen niet betaald voor zijn diensten en beschikt misschien niet over dezelfde vaardigheden als een professionele syndicus. In tegenstelling tot deze laatste zijn ze ook niet noodzakelijk aangesloten bij het BIV.

Toch blijft de keuze voor dit type syndicus een reëel alternatief voor de professionele syndicus, omdat het de beheerskosten van de mede-eigendom beperkt en de vrijwillige syndicus als geen ander zijn gebouw kent. Dit type syndicus is bijzonder geschikt voor kleine mede-eigendommen en maakt ook een beheer mogelijk dat:

 • transparanter is,
 • flexibeler,
 • en directer.

Om het eventuele gebrek aan juridische en administratieve kennis van een vrijwillige syndicus te compenseren, kunnen deze vrijwillige syndici op veel ondersteunende diensten rekenen, zoals Syndic Yourself bijvoorbeeld. Deze staan hem bij in alle technische en juridische aspecten gelinkt aan de mede-eigendom. De mede-eigenaars genieten zo van de voordelen van een professionele syndicus, terwijl ze toch aanzienlijke besparingen realiseren.

Tot besluit

De professionele syndicus beschikt over veel kennis op het gebied van vastgoedbeheer. Hun hoge kosten en soms weinig transparante dienstverlening vormen echter vaak een probleem.

Om dit te ondervangen is de vrijwillige syndicus een uitstekend alternatief. Om de taken van dit type syndicus te vergemakkelijken, helpen ondersteunende platforms, zoals Syndic Yourself, u voortaan bij het vrijwillig beheer van uw mede-eigendom. Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie.

Vraag een gratis offerte !

 1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
 2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
 3. Een aangepaste offerte volgt