fbpx

Het reglement van interne orde : wat houdt het in ?

Het reglement van interne orde is een document van de mede-eigendom met als belangrijkste doel de relaties tussen de mede-eigenaars te regelen. Het bevat bepalingen over de verschillende aspecten van het leven in mede-eigendom, van het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten tot de regels voor veiligheid en netheid. Het bestaan van deze regels maakt het mogelijk om:

 • conflicten en misbruik tussen mede-eigenaars te voorkomen,
 • het leven van de bewoners te harmoniseren.

Dit document is sinds 2019 verplicht en wordt meestal opgesteld door de Vereniging van Mede-Eigenaars. Indien nodig kan de hulp van de syndicus of een gespecialiseerd jurist worden ingeroepen.

Opgelet!

Het reglement van interne orde mag niet worden verward met het reglement van mede-eigendom. In tegenstelling tot deze laatste hoeft het reglement van interne orde niet te worden opgesteld door een notaris en kan het dus worden beslist door de Algemene Vergadering. Bovendien bepaalt het reglement van mede-eigendom de rechten en plichten van de eigenaars en hoe de kosten worden verdeeld in geval van herstellingen.

Wat zijn de elementen van het reglement van interne orde?

Het reglement van interne orde kan een grote verscheidenheid aan bepalingen bevatten:

 • regels met betrekking tot huisdieren,
 • regels voor het parkeren van voertuigen,
 • regels voor de toegang tot de gemeenschappelijke ruimten,
 • enz.

Er moet worden opgemerkt dat de wet ook bepaalde bepalingen uitsluit van het reglement van interne orde. Zo moet bijvoorbeeld elke clausule die de rechten van een mede-eigenaar beperkt om het beheer van zijn kavel toe te vertrouwen aan een persoon van zijn keuze, niet worden opgenomen in dit document.

Hetzelfde geldt voor clausules die een of meer bemiddelaars de juridische bevoegdheid geven om geschillen te beslechten die ontstaan over de toepassing van het reglement.

Goed om weten

Als de Algemene Vergadering het nodig acht, kan ze beslissen om het reglement van interne orde te wijzigen. In dat geval moet dit onderwerp wel van tevoren op de agenda staan.

Wie moet het reglement van interne orde naleven?

In principe is het reglement van interne orde bindend voor alle mede-eigenaars. Als de woning wordt verhuurd, gelden de regels ook voor huurders. In de huurovereenkomst moet dus worden vermeld dat de huurder zich ertoe verbindt om deze regels na te leven.

Ondanks deze verplichting tot naleving is het echter mogelijk dat sommige bepalingen niet geldig zijn. Ze kunnen zelfs worden aangevochten voor de vrederechter. Het kan bijvoorbeeld gaan om regels die :

 • bepalen dat de voordeur op een bepaald tijdstip op slot moet zijn, aangezien dit in strijd is met de brandveiligheidsvoorschriften;
 • een systeem van boetes omvatten dat onredelijk wordt geacht.

Tot slot

Het reglement van interne ordeis een essentieel document voor de goede werking van een mede-eigendom. Wenst u hulp bij uw rol als vrijwillige syndicus? Syndic Yourself biedt u de tools en ondersteuning die u nodig hebt. Neem nu gerust contact met ons op voor meer informatie.

Vraag een gratis offerte !

 1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
 2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
 3. Een aangepaste offerte volgt