fbpx

Wat zijn kosten van mede-eigendom?

De kosten voor mede-eigendom dekken de kosten voor het beheer van de mede-eigendom. Deze kosten omvatten de kosten voor het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten en de kosten voor het beheer en de administratie van het appartementsgebouw:

  • Onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten;
  • Personeelskosten van de mede-eigendom (conciërge, onderhoudspersoneel, enz.) ;
  • Kosten van de syndicus (indien professioneel);
  • Elektriciteits-, gas- en waterrekeningen
  • Verzekeringskosten ;
  • etc.

Naast deze lopende kosten zijn ook uitzonderlijke uitgaven in deze kosten inbegrepen (gevelrenovatie, dakreparaties, enz.).

De voorlopige begroting om de jaarlijkse kosten van de mede-eigendom te bepalen

Alle lopende kosten van mede-eigendom worden uiteengezet in de voorlopige begroting voor het jaar. Deze wordt opgesteld door de syndicus en goedgekeurd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering. De begroting bevat een raming van de uitgaven voor het komende jaar en bepaalt dus het totaalbedrag van de jaarlijkse lasten van de mede-eigendom (onderhoudskosten, bezoldiging van het personeel, …).

Zoals hierboven vermeld, kan van de mede-eigenaars echter een bijdrage worden gevraagd voor uitzonderlijke uitgaven die niet in de voorlopige jaarbegroting zijn opgenomen. De noodzaak om een muur te herstellen na een instorting is bijvoorbeeld een uitzonderlijke uitgave. In dit geval worden de start van de werken en het bijhorende budget geval per geval gestemd op de algemene vergadering (behalve in noodgevallen, wanneer de syndicus alleen over de werken kan beslissen).

Goed om weten

Mede-eigendom is verplicht om een werkkapitaalfonds en een reservefonds te hebben. De mede-eigenaars betalen periodiek provisies aan de syndicus om deze fondsen aan te vullen. Terwijl het werkkapitaal bedoeld is om de lopende kosten te dekken, wordt het reservefonds gebruikt om uitzonderlijke uitgaven te dekken.

Hoe worden de kosten van mede-eigendom voor elke mede-eigenaar berekend?

Het bedrag van de lasten voor mede-eigendom wordt verdeeld onder de mede-eigenaars volgens hun aandeel in het gebouw. Elke mede-eigenaar heeft een of meer privégedeeltes, zoals een appartement. Afhankelijk van parameters zoals de grootte van hun appartement, de ligging en hun situatie, wordt hun aandeel bepaald, dat overeenkomt met het deel van de gemeenschappelijke ruimten dat zij moeten betalen.

Hoe groter de flat, hoe groter het aandeel van de eigenaar en hoe hoger de kosten van mede-eigendom. Op dezelfde manier geldt dat hoe meer onroerend goed een eigenaar bezit in het gebouw, hoe hoger zijn aandeel en kosten zullen zijn. Als het jaarlijkse budget dat in de AVA wordt goedgekeurd bijvoorbeeld 10.000 euro is en je 77/1000 tantièmes in het gebouw bezit, bedragen je jaarlijkse kosten voor mede-eigendom 770 euro (10.000 euro × 77/1000 = 770).

De berekening kan echter ook worden gebaseerd op het nut van de ruimte in kwestie voor de mede-eigenaars. Het is bijvoorbeeld niet ongebruikelijk dat een eigenaar op de begane grond wordt vrijgesteld van kosten in verband met het gebruik en onderhoud van de lift. In elk geval moet de berekeningswijze van deze lasten worden vastgelegd in het reglement van mede-eigendom. In de basisakte staat het aandeel van elke kavel in het gebouw.

Tot slot

Voor elke mede-eigenaar wordt het bedrag van de lasten van de mede-eigendom berekend op basis van zijn aandeel in het gebouw of het nut van het betrokken deel.

In alle gevallen is het de verantwoordelijkheid van de syndicus om de jaarlijkse begroting van de mede-eigendom op te stellen en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de mede-eigenaars tijdens de algemene vergadering.

Hulp nodig bij je taken als vrijwillige syndicus? Van financieel beheer tot het organiseren van algemene vergaderingen, Syndic Yourself biedt je uitgebreide ondersteuning. Neem nu contact met ons op voor meer informatie.

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt