fbpx

Wat is de basisakte?

De basisakte maakt integraal deel uit van de statuten van het gebouw en is een notarieel document dat wordt opgesteld bij de oprichting van een mede-eigendom.

De akte wordt meestal opgesteld op initiatief van de oprichter van het appartementsgebouw en beschrijft het vastgoedcomplex, waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen gemeenschappelijke en privégedeelten. Het bevat ook essentiële informatie over de verdeling van de quota.

Als referentiedocument voor alle mede-eigenaars maakt de basisakte het mogelijk om de exacte samenstelling van het appartementsgebouw te kennen.

Goed om weten
Deze informatie wordt met name gebruikt om geschillen over het gebruik van gemeenschappelijke ruimten en privéruimten en geschillen over de verdeling van de lasten te voorkomen.

In concreto, wat zijn de belangrijkste elementen van de basisakte?

Meer in detail bevat de basisakte:

– Een beschrijving van de eigendom als geheel, inclusief alle kavels;
– Een beschrijving van de gemeenschappelijke ruimten, d.w.z. de ruimten die door alle mede-eigenaars mogen gebruikt worden (inkomhal, trappenhuis, dak, enz.);
– een beschrijving van de private ruimten, d.w.z. de ruimten die voor het exclusieve gebruik van één mede-eigenaar bestemd zijn (de appartementen);
– de bepaling van het deel van de gemeenschappelijke ruimten dat betrekking heeft op elke privéruimte.

Let op
De quota, die in de basisakte worden bepaald, worden in feite vastgesteld op basis van de oppervlakte van de privégedeelten, het gebruik en de ligging ervan.

Kan de basisakte worden gewijzigd?

In het geval van een wijziging van de elementen waaruit de eigendom bestaat, is het uiteraard mogelijk, en zelfs essentieel, om de basisakte te wijzigen. Deze wijziging moet worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van mede-eigenaars, met een meerderheid van stemmen:

● 3/4 van de uitgebrachte stemmen voor een wijziging die alleen betrekking heeft op het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke ruimten ;
● 4/5 voor elke andere wijziging.

In principe wordt eenparigheid van de stemmen vereist voor wijzigingen in de toewijzing van de aandelen van de mede-eigendom.

Deze wijziging moet worden vastgelegd in een authentieke akte.

Tot besluit
De basisakte is een essentieel document dat de samenstelling van het appartementsgebouw nauwkeurig omschrijft. Op basis van deze akte bepaalt de syndicus de bedragen van de lasten die tussen de mede-eigenaars moeten worden verdeeld.

Ben je vrijwillige syndicus of wil je het worden? Met Syndic Yourself krijg je hulp van experts en heb je toegang tot specifieke tools om je taken in de beste omstandigheden uit te voeren! Contacteer ons nu voor meer informatie.

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt