fbpx

Wat is het reglement van mede-eigendom?

Het reglement van mede-eigendom is een document dat het volgende bevat :

 • een beschrijving van de rechten en plichten van elke mede-eigenaar met betrekking tot de privégedeelten en de gemeenschappelijke delen,
 • de gemotiveerde criteria en berekeningswijze van de verdeling van de lasten, evenals de clausules en sancties met betrekking tot de betaling van de lasten.

Aangezien het hier om een notariële akte gaat, moet het reglement van mede-eigendom worden opgesteld door een notaris. Over het algemeen stelt de notaris één document op dat zowel het reglement van mede-eigendom als de basisakte bevat, die ook deel uitmaakt van de statuten.

In ieder geval moet dit document in haar totaliteit worden overgeschreven bij het hypotheekkantoor (kadaster) en worden opgesteld in een van de landstalen.

Let op!

Het reglement van mede-eigendom mag niet worden verward met het reglement van interne orde (of huishoudelijk reglement), een niet-notarieel document, dat binnen de mede-eigendom wordt opgesteld en waarin de regels de samenleving in het gebouw worden opgesteld (het gebruik van gemeenschappelijke ruimten, enz.).

Wat houdt het reglement van mede-eigendom in?

Naast het beschrijven van de rechten en plichten van mede-eigenaars en het verstrekken van informatie over de berekening en verdeling van kosten, kan het reglement van mede-eigendom een brede waairer aan andere informaties bevatten. Het kan bijvoorbeeld het volgende bevatten:

 • de regels voor het bijeenroepen van de Algemene Vergadering, haar werking en haar bevoegdheden ;
 • de aanstellingswijze van de syndicus, de duur en voorwaarden van de hernieuwing van zijn mandaat, de omvang van zijn bevoegdheden, enz;
 • de jaarlijkse periode van de Algemene Vergadering
 • de verplichtingen en bevoegdheden van de rekencommissaris.

Dit document kan ook specifieke vragen bevatten, zoals of het al dan niet mogelijk is om een dokterspraktijk te installeren op het gelijkvloers.

Goed om weten

De bepalingen in het reglement van mede-eigendom zijn bindend. Niet-naleving kan leiden tot sancties. Zo kan de syndicus een ingebrekestelling uitvaardigen of zelfs een rechtszaak aanspannen. Het reglement van mede-eigendom kan ook voorzien in een systeem van boetes voor inbreuken.

Hoe wijzig ik het reglement van mede-eigendom?

Om het reglement van mede-eigendom te wijzigen, hebt u de instemming van de mede-eigenaars nodig door te stemmen op een algemene vergadering. Deze algemene vergadering kan beslissen om het reglement geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te herzien. Alle wijzigingen moeten worden vastgelegd in een notariële akte.

De meerderheden die nodig zijn om wijzigingen goed te keuren, hangen af van het soort wijziging dat wordt overwogen. In alle gevallen, wanneer de statuten van de mede-eigendom worden gewijzigd, betekent dit, dat :

 • een 2/3 meerderheid van stemmen vereist is voor wijzigingen die enkel betrekking hebben op het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke delen ;
 • een meerderheid van 4/5de van de stemmen vereist is voor elke andere wijziging, met inbegrip van wijzigingen van de lasten van mede-eigendom.

Tot besluit

Het reglement van mede-eigendom is een essentieel document dat alle mede-eigenaars moeten kennen en naleven. Bij niet-naleving kan de syndicus de nodige stappen ondernemen.

Hebt u hulp nodig in uw rol als vrijwillige syndicus? Van het organiseren van vergaderingen tot het financieel beheer en het opslaan van documenten biedt Syndic Yourself u uitgebreide ondersteuning. Neem nu gerust contact met ons op voor meer informatie.

Vraag een gratis offerte !

 1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
 2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
 3. Een aangepaste offerte volgt