fbpx

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid: wat is dit juist?

In de wet verwijst wettelijke aansprakelijkheid naar de verplichting van een persoon om materiële, immateriële of fysieke schade aan anderen te vergoeden.

Een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering biedt syndici van mede-eigendommen dekking tegen de financiële gevolgen van schade die ze tijdens de uitoefening van hun functie zouden kunnen veroorzaken.

Ze worden burgerlijk aansprakelijk gesteld wanneer ze een fout begaan of nalatig zijn in hun rol als syndicus. In dergelijke gevallen worden ze beschermd door deze verzekering. De verzekering betaalt schadevergoeding aan het slachtoffer, ongeacht of het gaat om :

 • mede-eigenaars ;
 • derden.

Goed om weten

De wet van 2 juni 2010 betreffende de mede-eigendom verplicht zowel vrijwillige als professionele syndici om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. Het doel? De werking van de mede-eigendom moderniseren en het beheer ervan efficiënter maken.

Wat dekt de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid?

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering dekt de syndicus als hij zich bij de uitoefening van zijn taken schuldig maakt aan :

 • nalatigheid ;
 • feitelijke of wettelijke fout ;
 • vergetelheid ;
 • het niet respecteren van deadlines ;
 • het niet naleven van de regels van mede-eigendom ;
 • verzuim of zware fout ;
 • het niet overdragen van informatie of documenten.

Deze verzekering vergoedt bijvoorbeeld de slachtoffers wanneer slecht onderhoud van de trappen een ongeval heeft veroorzaakt.

Wist u dit?

Een uitbreiding van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering dekt ook de vereniging van mede-eigenaars van het gebouw, de rekencommissaris en de leden van de raad van mede-eigendom in geval zij een fout begaan.

Uw mede-eigendom verzekeren: welke verzekeringen zijn essentieel?

In werkelijkheid is de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering de enige die wettelijk verplicht is. Maar een uitgebreide verzekeringspolis is ook essentieel hoewel hiervoor geen wettelijke verplichting is. Deze verzekering, ook wel “woningverzekering” of “brandverzekering” genoemd, beschermt uw mede-eigendom tegen materiële schade die kan ontstaan als gevolg van:

 • Waterschade ;
 • Natuurrampen
 • brand ;
 • enz.

Andere soorten verzekeringen zijn ook nuttig. Hebt u personeel in dienst, bijvoorbeeld om gemeenschappelijke ruimten te onderhouden, dan moet de vereniging van mede-eigenaars een verzekering afsluiten om hen te beschermen tegen arbeidsongevallen of ongevallen die gebeuren tijdens het woon-werktraject.

Tot slot

Als vrijwillige syndicus is het essentieel (en verplicht) om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten om uzelf te beschermen tegen schade die u aan de mede-eigendom zou kunnen veroorzaken. Ook andere verzekeringen zijn voor een mede-eigendom essentieel.

Hebt u hulp nodig bij uw werk als vrijwillige syndicus? Syndic Yourself is er om u te helpen! Neem nu gerust contact met ons op voor meer informatie!

Vraag een gratis offerte !

 1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
 2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
 3. Een aangepaste offerte volgt